Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEn uusi tutkimusdatapolitiikka lisää tutkimuksen avoimuutta ja vaikuttavuutta

Uutinen 13.4.2018 klo 8.00

Suomen ympäristökeskuksessa on otettu käyttöön linjaukset tutkimusaineistojen hallintaan ja käyttöön. SYKEn uusi tutkimusdatapolitiikka edistää tutkimuksen avoimuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Uusien linjausten avulla SYKE vastaa yhteiskunnan ja rahoittajien ajankohtaisiin vaatimuksiin. Tutkimusdatapolitiikka kattaa tutkimusaineistojen käsittelyn, säilyttämisen, saavutettavuuden ja hyödynnettävyyden.

Linjauksissa on luotu yhtenäiset periaatteet tutkimusaineistojen hallintaan liittyvien vastuiden määrittelylle, metatietojen kuvailulle ja jakelulle. Politiikka/linjaukset kattavat kaikki SYKEn tutkimus- ja kehitystoiminnassa syntyvät aineistot lukuun ottamatta erikseen määriteltyjä salassa pidettäviä aineistoja.

”Hyvä aineistonhallinta helpottaa tutkimusryhmien yhteistyötä, säästää tutkijan aikaa ja mahdollistaa aineistojen jatkokäytön. Avoimet tutkimusaineistot myös mahdollistavat tutkimuksen taustojen ja tausta-aineistojen tarkistamisen ja helpottavat vertaisarvioinnin tekemistä”, sanoo SYKEn tutkimusjohtaja Per Mickwitz.

SYKEn tutkimusdatapolitiikan keskeisimmät tavoitteet

 • Tutkimusaineistot ovat avoimesti käytettävissä
 • Tutkimuseettisen neuvottelukunnan linjauksia noudatetaan
 • SYKEn tutkimusaineistoja hallitaan kokonaisuutena eli aineistot tallennetaan kattavasti ja säilytetään tietoturvan kannalta luotettavasti sähköisessä muodossa
 • SYKEn tutkimusaineistojen metatiedot ovat systemaattisesti talletettuina ja käytettävissä
 • Tutkimusaineistojen immateriaalioikeuksien (IPR) hallinnoinnissa ja salassa pidettävien, luovutusrajoituksen alaisten sekä henkilötietolakiin liittyvien aineistojen käsittelyssä noudatetaan hyviä käytäntöjä

Lisätietoja

 • Tutkimusjohtaja Per Mickwitz, Suomen ympäristökeskus SYKE
  p. 0295 251 426, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus SYKE
  p. 0295 251 493, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisää aiheesta


Aihealue:
Kohderyhmä: