Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tapahtumat

Vesien seuranta tarkentuu - VESISEN-käyttäjäseminaari

Miten voisit työssäsi monipuolisesti hyödyntää satelliittihavaintoja vesialueilta? Mitä hyötyä on tarkoista rannikon sameus- ja humushavainnoista yhdistettynä tosivärikuviin? Minne haluaisit jatkossa sijoittaa oman intensiiviaseman? Tule kuulemaan, mitä uutta tällä hetkellä on kehitteillä ja kertomaan mielipiteesi jatkokehitystarpeista! Tulevat avoimet satelliittiaineistot tuovat seurantaan, vesialueiden tutkimukseen ja valvontaan uudenlaisia mahdollisuuksia muun muassa luokittelun tarpeisiin, ruoppausten ja jokivesien vaikutusalueiden seurantaan, vesialueiden havaintojen alueellisen ja ajallisen jakauman määrittämiseen ja vaikka järvien ryhmittelyyn.

VESISEN-projektissa kehitetään parhaillaan menetelmiä uusien satelliittiaineistojen hyödyntämiseksi Suomen vesialueiden vedenlaadun seurannassa. EU/ESAn rahoittama massiivinen Copernicus-ohjelma tarjoaa paljon teknisesti huippuunsa hiottuja havaintoja, jotka kattavat laajalti Suomen vesialueita. VESISEN-hankkeen tavoitteena on parantaa seurannan kattavuutta erityisesti niillä alueilla, joilla perinteinen asemaseuranta ei tuota tarpeeksi tietoa vesistöjen tilasta. Tässä vaiheessa keskitytään a-klorofyllin, sameuden, näkösyvyyden, humuksen ja ulappa-alueiden pintalämpötilan määrittämiseen viiden eri satelliitti-instrumentin aineistoista.

VESISEN-käyttäjäpäivän alussa käydään läpi uusille havaintoaineistoille kehitettyjen menetelmien toimivuutta erityyppisillä vesialueilla Suomen rannikolla ja järvillä. Lisäksi esitellään satelliittiaineistojen vertailutuloksia VHS-asemahavaintoihin, optisiin mittauskampanjoihin, Alg@linen havaintoihin ja automaattiasemien aineistoihin nähden. Seminaarin jälkimmäisessä osassa esitellään TARKKA- ja PINTA-palveluiden uusia ominaisuuksia ja niiden sisältämiä aineistoja, ENVIBASEssa kehitteillä olevan erilaisten havaintoaineistojen yhteiskäyttöön tarkoitetun STATUS-käyttöliittymän päivitettyä versiota sekä miten satelliittiaineistoja on kätevää hyödyntää SYKEn rajapinnoilta QGIS-ohjelmassa muiden aineistojen kanssa.

Seminaarin loppuun on varattu aikaa eri palvelujen testikäyttöön ja lisäkysymysten sekä jatkokehitystoiveiden esittämiseen!

Seminaarin ohjelma

Kenelle kurssi soveltuu

Vedenlaadun seurannan ja tutkimuksen parissa rannikolla ja järvillä työskenteleville, SYKE, ELYt ja muut organisaatiot. Myös vesistökunnostuksen parissa työskentelevät järjestöt.

Linkki ilmoittautumiseen (koulutuskalenteriin): https://syke.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=334

Lisätiedot

Seminaari on ilmainen ja siihen voi osallistua videoneuvottelulaitteilla. Iltapäivän palveluiden testikäyttöosioon on kuitenkin helpompi osallistua paikan päällä SYKEssä. Lounas on omakustanne.
http://www.syke.fi/hankkeet/VESISEN
syke.fi/TARKKA
syke.fi/PINTA

Kysy lisätietoja

Jenni Attila etunmi.sukunimi@ymparisto.fi
eotuki.syke@ymparisto.fiAika 22.3.2018 klo 9.30 - 15.30
   
Paikka Suomen ympäristökeskus, koulutustila muuttohaukka

Mechelininkatu 34a, 00260 Helsinki
   
Järjestäjä SYKE
   
Yhteystiedot Jenni Attila etunmi.sukunimi@ymparisto.fi
eotuki.syke@ymparisto.fi

   
Verkko-osoite Ilmoittaudu
   
Ilmoittautuminen 12.03.2018
   
Liitetiedostot Seminaarin ohjelma (pdf, 221 kt)

Julkaistu 8.2.2018 klo 16.55, päivitetty 8.2.2018 klo 17.16

Aihealue:
Kohderyhmä: