Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uutiset

Uutiset

RSS
 • Monipuoliset ympäristöt tukevat paikallistaloutta 15.5.2017
  Luonto- ja kultturiympäristöillä on suuri merkitys paitsi virkistyksen lähteinä, myös alue- ja paikallistalouden kannalta. SYKEn vetämä pohjoismainen hanke on koonnut tuoreeseen julkaisuun – Unlocking regional potentials - Nordic experiences of natural and cultural heritage as a resource in sustainable regional development ¬useita esimerkkejä siitä, miten Pohjoismaissa luonto- ja kulttuuriympäristöt ovat tarjonneet erilaisia mahdollisuuksia alueiden kehittämiseen ja paikallistalouteen.
 • Normilanta-järjestelmä tehostaa lannan hyödyntämistä 15.5.2017
  Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat luoneet uuden työkalun lannan määrä- ja ominaisuustietojen tuottamiseen. Järjestelmän myötä ajantasainen tieto lantojen määrästä ja laadusta Suomessa löytyy yhdestä paikasta, mikä auttaa hyödyntämään lantaa entistä paremmin ja edistää siten kiertotaloutta
 • Uutta tietoa hiekoittumisesta kärsivien metsäpurojen kunnostusvaikutuksista 21.3.2017
  SYKE ja Oulun yliopisto selvittivät metsäojituksista aiheutuvan hiekoittumisen sekä erilaisten purokunnostusten ekologisia ja hydrologisia vaikutuksia puroihin. Kivimateriaalilla ja puumateriaalilla on kunnostuksessa selvästi toisistaan eroavat vaikutukset.
 • Rakennetun ympäristön tietojen tehokas hyödyntäminen edellyttää toimintatapojen uudistamista 1.3.2017
  Suomen ympäristökeskus ja Conversatum Oy selvittivät ratkaisuvaihtoehtoja, joilla rakennettuun ympäristöön liittyvät tietoaineistot saadaan tarkoituksenmukaisella tavalla tehokkaaseen käyttöön. Selvityksen mukaan olennaista on, että keskeiset toimijat ministeriöissä, aluehallintouudistuksessa ja digitalisaation kärkihankkeissa ottavat toimintatapojen kehittämisestä selkeän vastuun. Eniten haasteita on toimintakulttuurissa ja kansainvälisten standardien käyttöönotossa kuntakohtaisten ratkaisujen
 • Myös muiden kuin ilmastollisten tekijöiden huomioon ottaminen helpottaa sopeutumista arktisen alueen muutoksiin 28.2.2017
  Arktisella alueella keskustellaan vilkkaasti ilmastonmuutoksen tuomista mahdollisuuksista, haasteista ja ongelmista, mutta ei-ilmastollisten tekijöiden vaikutukset alueen kehitykseen jäävät usein huomioimatta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kytkeytyvät kiinteästi muuhun yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen, eikä ilmastonmuutos ole läheskään aina merkittävin Barentsin aluetta muokkaava tekijä.
Lisää uutisia