Uutiset

Uutiset

RSS
 • Uutta tietoa hiekoittumisesta kärsivien metsäpurojen kunnostusvaikutuksista 21.3.2017
  SYKE ja Oulun yliopisto selvittivät metsäojituksista aiheutuvan hiekoittumisen sekä erilaisten purokunnostusten ekologisia ja hydrologisia vaikutuksia puroihin. Kivimateriaalilla ja puumateriaalilla on kunnostuksessa selvästi toisistaan eroavat vaikutukset.
 • Rakennetun ympäristön tietojen tehokas hyödyntäminen edellyttää toimintatapojen uudistamista 1.3.2017
  Suomen ympäristökeskus ja Conversatum Oy selvittivät ratkaisuvaihtoehtoja, joilla rakennettuun ympäristöön liittyvät tietoaineistot saadaan tarkoituksenmukaisella tavalla tehokkaaseen käyttöön. Selvityksen mukaan olennaista on, että keskeiset toimijat ministeriöissä, aluehallintouudistuksessa ja digitalisaation kärkihankkeissa ottavat toimintatapojen kehittämisestä selkeän vastuun. Eniten haasteita on toimintakulttuurissa ja kansainvälisten standardien käyttöönotossa kuntakohtaisten ratkaisujen
 • Myös muiden kuin ilmastollisten tekijöiden huomioon ottaminen helpottaa sopeutumista arktisen alueen muutoksiin 28.2.2017
  Arktisella alueella keskustellaan vilkkaasti ilmastonmuutoksen tuomista mahdollisuuksista, haasteista ja ongelmista, mutta ei-ilmastollisten tekijöiden vaikutukset alueen kehitykseen jäävät usein huomioimatta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kytkeytyvät kiinteästi muuhun yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen, eikä ilmastonmuutos ole läheskään aina merkittävin Barentsin aluetta muokkaava tekijä.
 • Aranda syväluotaa jälleen Suomenlahtea – 100 vuotta itsenäisen Suomen merentutkimusta 19.1.2017
  ​Kymmenen hengen tutkimusryhmä selvittää seuraavien viiden päivän aikana Arandalla Suomenlahden kuntoa. Valtaosa retkikunnan työpanoksesta kohdistuu kemiallisiin ja fysikaalisiin mittauksiin.
 • Kokeiluhankkeilla kohti kestävää Eurooppaa 14.12.2016
  Suomi on vahvasti esillä Euroopan ympäristökeskuksen uudessa raportissa Sustainability transitions: Now for the long term. Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -hanke nostettiin yhdeksän parhaan esimerkin joukkoon Euroopassa.
Lisää uutisia