Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimesta datasta syntyi luovia ideoita sovelluskehityskilpailu Water Hackathonissa

Uutinen 28.3.2018 klo 15.00
Avoimesta datasta syntyi luovia ideoita ovelluskehityskilpailu Water Hackathonissa. Vesikirje 1/2018
© Kuva: Mikko Sane

SYKE oli tammikuussa 2018 järjestämässä ensi kertaa vesiaiheista sovelluskehityskilpailua teekkareille. Viikonlopun aikana syntyi neljä vesiaiheista sovellusta. Ne tarjoavat ratkaisuja esimerkiksi sopivan uimarannan hakemiseen, tulvatilanteen seuraamiseen ja jätevedenpuhdistamon ylivuodon mallintamiseen. SYKEssä keskustellaan nyt mahdollisuuksista viedä uusia sovelluksia käytäntöön.

CGI:n ja siihen yhdistyneen Karttakeskuksen, Aalto-yliopiston ja SYKEn järjestämään kilpailuun osallistui 20 maisteri- ja jatko-opiskeluvaiheen opiskelijaa. Valtaosa osallistujista edusti vesitekniikkaa, osa myös tietotekniikkaa ja geoinformatiikkaa. Tuloksena syntyi tuoreita oivalluksia ja innostavia jatkokehitysmahdollisuuksia.

Hyvistä sovelluksista oli vaikea valita voittajaa

Tuomaristo arvioi tuotokset niiden toteutuksen, hyödynnettävyyden, innovatiivisuuden ja esitysten eli pitchauksien perusteella. Team ToggleMuikkus vei kilpailun voiton YourDayOut-sovelluksella. Sen avulla voi hakea karttapohjalla toiveiden mukaisen uimarannan asettamalla veden lämpötilaa, näkösyvyyttä ja leväpitoisuutta koskevat raja-arvot.

Team Hack Floodin kehittämä Floodwatch Application tarjoaa puolestaan uusia ratkaisua tulvatilanteen seuraamiseen. Team Vanda People hyödynsi karttapohjaisessa ByPass Visualizer sovelluksessa valtakunnallista uomaverkostoa ja mallinsi jätevedenpuhdistamon ylivuodon etenemisreittiä ja -nopeutta sekä jäteveden pitoisuutta Vantaanjoessa. Team G3 hyödynsi hydrologiadatan rajapintaa sekä järviä kuvaavia paikkatietoaineistoja ja työsti HydroMap-sovelluksen, jolla pystyy visualisoimaan eri väreillä järven vedenkorkeutta tiettynä ajankohtana.

Kokemukset erittäin rohkaisevia

Water Hackathonin myötä lisättiin SYKEn avoimien aineistojen tunnettavuutta ja samalla saatiin esimerkkejä siitä, miten aineistoja voidaan hyödyntää. SYKE sai opiskelijoilta runsaasti palautetta rajapintojen ja palveluiden kehittämiseksi. Aineistoja on tarkoitus kehittää, dokumentoida ja avata lisää. Tämä mahdollistaa entistä paremmat puitteet erilaisille vesiaiheisille sovelluksille sekä Water Hackathonille vuonna 2020!

Linkkejä

Lisätietoja:

Kehitysinsinööri Mikko Sane, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: