Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aino Rekola

Aino Rekola
 

 

   Tutkija
   Ympäristöpolitiikkakeskus


    YTM (Yhteiskuntapolitiikka ja ympäristötieteet)

    Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
    Puhelin: +358 2952 51871
    Suomen ympäristökeskus, Ympäristöpolitiikkakeskus
    Osoite: Mechelininkatu 34a
    Postiosoite: PL 140, 00251 HELSINKI
    LinkedIn, Twitter

 

 

 

Tutkimus ja asiantuntemus

  • Ympäristöoikeudenmukaisuus ja reilut suunnitteluprosessit

  • Ympäristöllinen ja sosiaalinen kestävyys

  • Ekosysteemipalveluiden hallinta

  • Luontopohjaiset ratkaisut

  • Ympäristöpolitiikan strateginen kehittäminen

  • Tiede-politiikka -vuoropuhelu, osallistaminen, yhteiskehittäminen ja tiedon yhteistuotanto

  • Verkostokoordinointi ja työpajafasilitointi 

Tausta

Olen ympäristöpolitiikan tutkija ja asiantuntija ja olen työskennellyt Suomen ympäristökeskus SYKEssä vuodesta 2015. Aiemmin olen työskennellyt asiantuntijatehtävissä eri ministeriöissä ilmasto-, biodiversiteetti- sekä luonnonvarapolitiikan sekä päätöksenteon tuessa. Olen myös ollut mukana kehittämistä suomalais-venäläistä luonnonsuojeluyhteistyötä Fennoskandian vihreällä vyöhykkeellä.

Tutkimustaustani on sekä yhteiskunta- että ympäristötieteissä. Tutkimuksellisia kiinnostuksenkohteitani ovat kysymykset, jotka liittyvät tieteidenvälisyyteen, sosiaaliseen kestävyyteen, ympäristöoikeudenmukaisuuteen sekä kestäviin ratkaisuihin tähtäävien, reilumpien suunnitteluprosessien kehittämiseen. Olen kiinnostunut myös tieteenalojen välisestä vuoropuhelusta kokonaisvaltaisten ja synergioita tunnistavien ratkaisujen löytämiseksi systeemisiin haasteisiin. 

Tutkimus

Tutkimukseni  tällä hetkellä ympäristöoikeudenmukaisuutta sekä oikeudenmukaisempaa kaavoitusprosessia osana ekosysteemipalveluiden hallintaa.  Olen mukana Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja ympäristöoikeudenmukaisuus osana maakuntakaavoitusta (BRO) -hankkeessa, jossa aktiivisen tutkija–kaavoittaja-vuoropuhelun avulla kehitetään ympäristöoikeudenmukaisuusnäkökulman huomioon ottamista maakuntakaavoitusprosessissa sekä uusia menetelmiä vallan tasaamiseksi toimijoiden välillä. Lisäksi olen mukana muissa hankkeissa, kuten Alueidenkäytön suunnittelun muuttuvat roolit (AAMU) -hankkeessa, jossa arvioidaan maakuntauudistuksen vaikutuksia alueidenkäytön suunnittelun rooleihin sekä tuetaan toimijoita näiden kehittämisessä. 

Julkaisut

Rekola A. & Kareinen. J. 2018. Time for enjoyment – two activists discuss self-organisation and facilitation. Yhdyskuntasuunnittelu 2017:3, vol 55. 

Paloniemi, R., Niemelä, J, Soininen, N., Laatikainen, T., Vierikko, K., Rekola, A., Viinikka, A., Yli-Pelkonen, V., Assmuth, T., Kopperoinen, L., Peltonen L., Kuokkanen, T. & Kyttä, M. 2018. Environmental justice for the governance of aquatic environments. Local Environment. 

Kettunen, M., Illes, A., Rayment, M., Primmer, E., Verstraeten, Y., Rekola, A., Ring, I., Tucker, G., Baldock, D., Droste, N., Santos, R., Rantala, S., Ebrahim, N. and ten Brink, P. 2017. Integration approach to EU biodiversity financing: evaluation of results and analysis of options for the future. Final report for the European Commission (DG ENV) (Project ENV.B.3/ETU/2015/0014), Institute for European Policy (IEEP), Brussels/ London

Primmer, E., Kangas, H-L., Liski, J., Rekola, A., Seppälä, J., Kettunen, M., Allen, B., Nesbit, M., Paquel, K. 2016. Sustainable forestry in Finland: ENVI delegation in May 2016. European Parliament Directorate General for Internal Policies. Policy Department A: Economic and Scientific Policy. Study, 15.4.2016.

Julkaistu 12.2.2018 klo 13.43, päivitetty 14.2.2018 klo 13.38