Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Helena Valve

 

 

 

 

HT, Erikoistutkija

Ympäristöpolitiikan ja teknologiatutkimuksen dosentti, Helsingin yliopisto

etunimi.valve@ymparisto.fi
Puhelin: 295 251 723

Suomen ympäristökeskus,
Politiikka-analyysit

Käyntiosoite: Mechelininkatu 34a
Postiosoite: P.O. Box 140, FIN-00251 Helsinki, Finland

Tehtävät

Työssäni selvitän, miten ympäristöpolitiikalle asetetut tavoitteet kääntyvät ohjauskeinoiksi ja edelleen hallinnon toimintatavoiksi. Millaisten toimijaverkostojen välityksellä yhteiskunnallinen muutos etenee? Entä millaisia vaihtoehtoisia kehityspolkuja samalla avautuu tai sulkeutuu?

Yhdessä kollegojeni kanssa olen tarkastellut vesien- ja merensuojelun ohjauskeinojen vakiintumista ja vaikuttavuutta. Käynnissä olevissa tutkimuksissa paneudumme lisäksi kierto- ja biotalouden edistämiseen. Suomen akatemian rahoittama QUMARE-hanke jäsentää erityisesti ravinnekierrätyksen mahdollisuuksia ja politiikkaa.

Monet tutkimuksistani tarkastelevat teknologiamuutosten vaikutuksia ja niiden arviointia. Ympäristötiedon tuotannon ja hyödyntämisen kysymykset ja niitä koskevat jännitteet ovat tärkeitä tutkimusteemoja. Baltic Gender -hankkeessa (Horizon 2020) selvitetään, miten sukupuoli- ja tasa-arvokysymykset tulisi huomioida merentutkimuksen käytännöissä ja kysymyksenasetteluissa.

Uusimmat julkaisut:

Valve, H., Kaljonen, M., Kauppila, P., Kauppila, J. 2017. Power and the material arrangements of a river basin management plan: the case of the Archipelago Sea. European Planning Studies, in press. DOI: 10.1080/09654313.2017.1308470

Lazarevic, D. & Valve, H. 2017. Narrating expectations for the circular economy: towards a common and contested European transition. Energy Research & Social Science, in press. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.05.006

Marttinen ym. 2017: Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa: Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 45/2017.

 

Muut artikkelit SYKEn tietokannassa

 

 

 

 

 

Julkaistu 7.5.2013 klo 13.00, päivitetty 26.6.2017 klo 16.04

Kohderyhmä: