Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Juho Lappalainen

juho lappalainen, juho lappalainen
 

Tutkija

 
 
 
 

Merialueiden kestävä käyttö

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: +358 295 251 576

Suomen Ympäristökeskus (SYKE)

Merikeskus

PL 140, 00251 Helsinki

Käyntiosoite: Mechelininkatu 34a, Helsinki

 

Nykyinen tehtävä

Toimin tutkijana ja tutkimussukeltajana Merialuesuunnittelu-ryhmässä. Tehtäviini kuuluu vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMUn menetelmien kehitystä, paikkatietoaineistojen muokkausta ja analysointia sekä lajien levinneisyyden ja biodiversiteetin mallintamista. Lajien levinneisyyden mallintamisessa hyödynnän rutiininomaisesti paikkatieto-ohjelmistoja, soveltuvia ohjelmointikieliä ja superklusterilaskentaa.

Olen mukana useassa merialuesuunnittelua tukevassa hankkeessa meriluonto- ja paikkatietoasiantuntijana. Lisäksi koulutan merentutkimustaitoja kenttätyön suunnittelusta ja toteuttamisesta paikkatietoanalyyseihin Sansibarin viranomaisille ja tutkijoille kehitysyhteistyöhankkeessa.

Tausta

Koulutustaustaltani olen poikkitieteellinen; minulla on kandidaatin- ja maisterintutkinnot limnologiasta Helsingin yliopistosta (2016) ja tekniikan kandidaatin tutkinto elektroniikasta Aalto-yliopistosta (2016). Lisäksi olen kevytsukeltajan tutkinnon (Luksia 2013) suorittanut ja Advanced European Scientific Diver -kortitettu tutkimussukeltaja. Tutkimussukeltajan ja kenttäbiologin työtä olen tehnyt suunnittelijana ja luontokartoittajana Metsähallituksessa ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa vuosina 2012-2015, jolloin osallistuin meriluonnon inventointiin.

Tällä hetkellä opiskelen töiden ohella Aalto-yliopistossa diplomi-insinööriksi energia-alalta ja kehitän itseäni sukeltajana hyödyntäen suljetunkierronlaitetta luola- ja hylkysukeltamisessa. Istun myös Suomen tutkimussukelluksen ohjausyhdistys ry:n hallituksessa. Valokuvaan luontoa, tapahtumia ja ihmisiä niin töissä kuin vapaa-ajallani.

Nykyiset tutkimusaiheet

Työtehtäviini kuuluvat tutkimusaiheet keskittyvät ihmistoiminnan aiheuttamien paineiden ja meriluonnon vuorovaikutussuhteiden analysointiin ja meriluonnon alueellista tilaa ja monimuotoisuutta kuvaavien paikkatietotuotteiden kehittämiseen päätöksenteon tueksi.

  • Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU
  • Plan4Blue – Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies
  • SmartSea
  • ZAN-SDI – National Spatial Data Infrastructure for Integrated Coastal and Marine Spatial Planning

Julkaisut

Ruuskanen, A.T., Kraufvelin, P., Alvik, R., Díaz, E.R., Honkonen, J., Kanerva, J., Karell, K.,

Kekäläinen, P., Lappalainen, J., Mikkola, R., Mustasaari, T., Nappu, N., Nieminen, A., Roininen, J.,

Svahnbäck, K., (2015) Benthic conditions around a historic shipwreck: Vrouw Maria (1771) in the

northern Baltic proper. Cont. Shelf Res. 98, 1–12.

 

 

 

Julkaistu 28.8.2017 klo 17.14, päivitetty 17.1.2018 klo 14.30

Aihealue:
Kohderyhmä: