Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Paula Kivimaa

Erikoistutkija


FT (organisaatiot ja johtaminen)
Dosentti (Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu)

Sähköposti etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Puh. +358 (0)400 148849

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Ympäristöpolitiikkakeskus, politiikka-analyysit
Katuosoite: Mechelininkatu 34a
Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki

Tehtävät

Tutkimus ja hankkeiden johto  sosio-teknisten järjestelmien muutokseen liittyen

Tutkimusintressit

Vähähiilisyyteen suuntaavat energia- ja liikennejärjestelmien muutokset
Politiikan analysointi ja arviointi kestävän innovoinnin ja järjestelmämuutoksen näkökulmista
Välittäjäorganisaatioiden rooli järjestelmämuutoksessa
Ilmasto-, energia-, liikenne- ja innovaatiopolitiikka

Käynnissä olevat hankkeet

Start-up -yritykset ja yhteiskehittämisen yhteisöt ekoinnovaatiota tuottavina ekosysteemeinä (SCINNO) , 2014-2015 (Tekes)
COST Innovations in Climate Governance, 2014-2018 (European Commission)
Valmistavan teollisuuden uusiutuminen kohti kestävää kierto-biotaloutta ja johtopäätökset innovaatiopolitiikalle (RECIBI), 2015-2016 (Tekes)
Paikallisen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden liiketoimintaekosysteemin muutos – Parempia energiapalveluita kuluttajille (USE), 2015-2018 (Suomen Akatemia)

Hiljattain päättyneet hankeet

Kestäviä systeemimuutoksia edistävä tulevaisuuden innovaatiopolitiikka – tapaus liikenne, 2012-2014 (Tekes)

Julkaisut

Syken tutkijoiden julkaisut Google Scholar -sivuilla

Uusimmat artikkelit

Kivimaa, Paula (2014). Government-affiliated intermediary organisations as actors in system-level transitions. Research Policy, 43(8): 1370–1380.

Upham, Paul; Kivimaa, Paula; Mickwitz, Per; Åstrand Kerstin (2014). Climate policy innovation: a socio-technical transitions perspective. Environmental Politics, 23 (5), 774-794.

Huttunen, Suvi; Kivimaa, Paula; Virkamäki, Venla (2014). The need for policy coherence to trigger a transition to biogas production. Environmental Innovation and Societal Transitions 12: 14-30.

Kivimaa, Paula; Virkamäki, Venla (2014). Policy Mixes, Policy Interplay and Low Carbon Transitions: The case of Passenger Transport in Finland. Environmental Policy and Governance, Volume 24, Issue 1, 28-41.

Julkaistu 12.12.2014 klo 9.46, päivitetty 12.12.2014 klo 9.45