Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEn Tim Carter ilmastoraporttien ytimessä

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Tim Carter on yksi johtavista kirjoittajista hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ilmastonmuutoksen vaikutuksia, siihen sopeutumista ja haavoittuvuutta käsittelevässä raportissa, joka ilmestyy maaliskuussa. Raporteista ensimmäinen, ilmaston tilaa käsittelevä raportti julkaistaan pe 27.9. Tukholmassa.

Tim Carter on ollut kirjoittamassa IPCC-raportteja jo reilun kahdenkymmenen vuoden ajan.

”Tutkijoilla on velvollisuus tuottaa paras tieteellinen ilmastotieto IPCC-arviointiraportteihin, sillä raportteja käytetään hyväksi kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa,” Tim Carter korostaa.

Tim Carter kuva

Koordinointi tärkeää

”On tärkeää koordinoida, että tieto kulkee eri raportteja työstävien työryhmien välillä. Muodostaahan esimerkiksi tulevaisuuden ilmastoa arvioivan ryhmän työ perustan vaikutuksia arvioivan ryhmän työlle,” hän kuvailee.

”Neljästä vuosien mittaan julkaistuista arviointiraportista on löytynyt yhteensä vain kourallinen epätarkkuuksia, eikä tärkeistä yhteenvedoista ainuttakaan,” Tim Carter korostaa.

Arviot liian varovaisia?

Tim carter hiilidioksidi

"Esimerkiksi edellisessä raportissa arviot merenpinnan noususta olivat hyvin varovaisia. Syynä oli se, ettei jäätiköiden sulamisvesien vaikutuksista ollut riittävän varmaa tietoa.

”Korkeimmat arviot, vaikka ne olisivatkin epätodennäköisiä, olisivat tärkeää tietoa yhdyskuntarakenteen suunnittelijoille, jotka laativat suojelutoimia rannikkoalueille, koska merenpinnan nousun vaikutukset voivat olla todella vakavia," Tim Carter valottaa.

Ilmastonmuutoksen uhkat vakavia

Tim Carterille kansainväliset toimet ilmastopäästöjen hillitsemiseksi ovat olleet pettymys. "Riittäviin toimiin ei ole ryhdytty, vaikka tiede esittää yhä vakuuttavampaa näyttöä siitä, että ilmastonmuutos etenee nopeasti.”

Pelko kynnyksen ylittämisestä

"Korkeat lämpötilat voivat vaarantaa viljasadot ja siten ruokaturvallisuuden erityisesti matalilla leveysasteilla. Kun tähän lisätään viljelyalueiden enenevä käyttö biopolttoaineiden tuotantoon, saatamme joutua todistamaan toistuvaa pulaa ruuasta,", sanoo Tim Carter

"Taustalla väijyy myös pelko siitä, että jotkut muutokset vievät meidät sellaisen kynnyksen yli, ettei kehitystä enää voi kääntää. Tällainen muutos voi olla esimerkiksi Grönlannin jäätiköiden sulaminen", Tim Carter ennakoi.

> Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC

Teksti: Sirpa Pellinen
Kuvat: Vanessa Riki

Julkaistu 25.9.2013 klo 16.57, päivitetty 2.1.2014 klo 10.13

Kohderyhmä: