SYKEn tekijät -haastatteluarkisto

SYKEn tekijät esittelee sykeläisiä työntekijöitä talkkarista tohtoriin. Sarjassa kerrotaan sykeläisten työstä ja osaamisesta sekä SYKEstä työpaikkana.

Ratkaisukeskeinen ryhmäpäällikkö 16.11.2016
Pääsin Suomen ympäristökeskukseen töihin heti valmistuttuani vuonna 2002. Olen viihtynyt täällä todella hyvin. Olen Tuuli Myllymaa, ja nykyisin toimin jäteasiain hallinnan parissa työskentelevän ryhmän päällikkönä.
Lue lisää
Luonnon yllätyksellisyys innostaa levätutkijaa 19.4.2016
Olen Anke Kremp ja työskentelen tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Työskentelen kasviplanktonin ekologian ja evoluution parissa. Kasviplankton on vesistön ravintoverkon perusta, ja tämän monipuolisen eliöryhmän lajien toimintaa on tärkeää ymmärtää, varsinkin kun osa lajeista tuottaa myrkkyjä.
Lue lisää
Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien puolestapuhuja 5.2.2016
Kiinnostukseni luontoon alkoi muurahaisten tuijottelusta. Olen ollut ihan pikkulapsesta innostunut eläimistä ja kasveista. Ollessani kymmenen aloimme retkeillä isän ja serkkupoikien kanssa Kirkkonummen maisemissa joka viikonloppu. Nuo retket olivat juhlaa.
Lue lisää
Meren sekatyöläinen 18.9.2015
”Olen Outi Setälä, merentutkija SYKEn merikeskuksessa. Minua kiinnostaa miten haitalliset planktonlevät ja levämyrkyt ravintoverkossa vaikuttavat meren ekosysteemiin. Tutkin myös merten roskaantumista ja mikromuovin vaikutuksia meren eliöyhteisöihin."
Lue lisää
Huippututkimuksella käytännön ratkaisuja 5.6.2015
”Olen tutkimusprofessori Jari Liski. Ilmastonmuutoksen vaikutukset maaperään ovat ryhmämme merkittävä tutkimuskohde."
Lue lisää
Biopuhdistus vei mukanaan Intiaan asti 17.4.2015
”Olen Aura Nousiainen ja työskentelen tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Väitöskirjani tarkastettiin helmikuussa Helsingin yliopistossa. Se käsittelee pilaantuneen maan ja pohjaveden puhdistamista biologisilla menetelmillä, mikrobien avulla."
Lue lisää
Kääpien kauneus kiehtoo 3.12.2014
”Olen Heikki Kotiranta ja työskentelen erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Erikoisalaani ovat käävät ja kääväkkäisiin kuuluvat orvakat, joista väittelin vuonna 2004. Kokoan tietoa sienien uhanalaisuudesta, lajeista ja levinneisyydestä. Laaja uhanalaisuusarviointi tehdään 10 vuoden välein.”
Lue lisää
Ympäristötieto yhteiseen käyttöön 22.10.2014
”Olen Saku Anttila, erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksesta. Työni täällä liittyy satelliittikuvien ja paikkatiedon käytön edistämiseen ympäristöseurannassa."
Lue lisää
Tutkija Sirpa Lehtinen tuntee levät 19.6.2014
Tutkija Sirpa Lehtinen työskentelee Itämeren leväseurannan vastuuhenkilönä SYKEssä. ”Tehtäviini kuuluu myös tutkimustyötä, levänäytteiden analysointia ja levätiedotusta”, kertoo Lehtinen. Kesällä työn tulokset näkyvät viikoittaisissa leväkatsauksissa.
Lue lisää
Veden viemä Johanna Korhonen 9.4.2014
”Olen Johanna Korhonen, ja päätehtäväni on johtaa ja kehittää hydrologista seurantaa SYKEssä. Vastaan itse vesistöjen jäänpaksuus- ja lämpötilaseurannoista, vesitilannetiedottamisesta ja hydrologisesta tietopalvelusta."
Lue lisää
Sari Metsämäki tuo lumen maailmankartalle 16.12.2013
Sari Metsämäki on lumen kaukokartoitukseen perehtynyt erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksessa. Hän esittää väitöskirjassaan kaukokartoitusmenetelmän, jolla pystytään entistä tarkemmin kartoittamaan lumen esiintymistä laajoilla alueilla ja nimenomaan metsissä.
Lue lisää
Erikoistutkija Mika Ristimäki auttaa luomaan viihtyisiä kaupunkeja 28.10.2013
Mika Ristimäki johtaa SYKEssä kaupunki- ja yhdyskuntarakenteen kehittämishankkeita. ”Hankkeissa selvitämme miten maankäyttö ja yhdyskuntarakenne tulisi yhteensovittaa kaupungeissa, kaupunkien kehysalueilla ja maaseudulla, jotta yhdyskunnista tulisi kestävämpiä. Tekemistä riittää, sillä kaavoittajat ja lainsäädännön valmistelijat tarvitsevat kipeästi tutkimustuloksia yhdyskuntarakenteesta."
Lue lisää
SYKEn Tim Carter ilmastoraporttien ytimessä 25.9.2013
Suomen ympäristökeskuksen tutkija Tim Carter on yksi johtavista kirjoittajista hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ilmastonmuutoksen vaikutuksia, siihen sopeutumista ja haavoittuvuutta käsittelevässä raportissa, joka ilmestyy maaliskuussa. ”Tutkijoilla on velvollisuus tuottaa paras tieteellinen ilmastotieto IPCC-raportteihin, sillä niitä käytetään hyväksi kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa.”
Lue lisää
Vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos kunnostaa lintuvesiä ja seuraa valkoposkihanhien kannankehitystä 10.9.2013
Vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos on vuosia vastannut pääkaupunkiseudun valkoposkihanhilaskennan järjestämisestä. "Suoraan yli lentänyt huutava kurkiparvi ja punasotkien soidin olivat mykistäviä kokemuksia. Siitä se kipinä tarttui", Markku kertoo lintukiinnostuksensa alkamisesta.
Lue lisää
Erikoistutkija Mikko Kuussaari palauttaa pikkuapolloa Varsinais-Suomeen 10.7.2013
Vuosikymmeniä sitten Mikko Kuussaaren ensimmäisen perhoshaavin rakensi isä vanhasta sulkapallomailasta ja harsoverkosta.
”Nyt olen mukana monissa tutkimuksissa, kuten maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimuksessa, maatalousympäristön päiväperhosseurannassa ja useassa EU:n rahoittamassa tutkimuksessa. Päiväperhosseuranta on mielenkiintoisessa vaiheessa, koska juuri alkaneessa kaksivuotisessa kansainvälisessä hankkeessa ollaan yhdistämässä Euroopan eri maiden aineistoja."
Lue lisää
Suunnitteluinsinööri Pasi Tainio luotsaa kuntia kohti hiilineutraaliutta 1.7.2013
"Öljylämmityksestä maksetaan jääräpäisesti kolminkertaista hintaa esimerkiksi maalämpöön nähden. Öljykattilan korvaamisen takaisinmaksuaika jää kuitenkin lähes aina alle kymmeneen vuoteen."
Lue lisää
Kehitysinsinööri Mikko Sane auttaa vähentämään tulvavahinkoja 22.4.2013
Kehitysinsinööri Mikko Sanen työnä on pienentää tulvariskejä. Käytännössä hän tekee töitä tietojärjestelmien ja paikkatietojen kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Palkitsevinta on, kun saadaan valmiiksi tuotteita ja ohjeita, jotka auttavat asiakkaita, kuten paikallisia viranomaisia ja väestöä suojautumaan tulvilta.
Lue lisää
Julkaistu 9.4.2013 klo 10.56, päivitetty 3.9.2015 klo 17.28
Kohderyhmä: