Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ladattavat paikkatietoaineistot

Paikkatietoaineistot saa käyttöön lataamalla ne latauspalvelu LAPIOsta tai koko Suomen kattavien aineistopakettien listalta. Aineistojen koordinaatisto on ETRS-TM35FIN. Tarkkuus- ja muut lisätiedot on kuvattu kunkin aineiston metatiedoissa. Viimeisin päivityspäivämäärä löytyy metatiedoista ja aineistopakettilistalta.

SYKEn palvelusta ladattavat paikkatietoaineistot kuuluvat avoimen tietoaineiston käyttöluvan piiriin. Käyttölupa on luettavissa kohdasta Käyttölupa ja vastuut.

Latauspalvelu LAPIO

 
Latauspalvelu LAPIO on karttakäyttöliittymä, jossa aineistoja voi ladata kunta-, maakunta- tai suorakaiderajauksilla.
Siirry Latauspalvelu LAPIOon.
 

Koko Suomen kattavat aineistopaketit

A   B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö
     

A

     
Asemakaavoitettu alue 31.12.2016 28.11.2017 shp Metatietokuvaus
Asuinalueet 2015 4.10.2016 shp Metatietokuvaus
Asuinalueet 2016 26.9.2017 shp Metatietokuvaus

C

     
CORINE maanpeite 2012, 20 m 30.9.2014 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2012, 25 ha 25.11.2014 shp Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2012, 20 m lähde-elementti 30.9.2014 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2012, 20 m ikäelementti 30.9.2014 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeitemuutokset 2006-2012, 0,5-1ha 25.11.2014 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeitemuutokset 2006-2012, 5ha 25.11.2014 shp Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2006, 25 m 15.6.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2006, 25 ha 15.6.2010 shp Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2006, 25 m lähde-elementti 15.6.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2006, 25 m ikäelementti 15.6.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeitemuutokset 2000-2006, 0,5-1 ha 15.6.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeitemuutokset 2000-2006, 5 ha 15.6.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2000, 25 m 11.5.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2000, 25 ha 4.4.2005 shp Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2000, 25 m lähde-elementti 11.5.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2000, 25 m ikä-elementti 11.5.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2000 -aineistoon tehdyt korjaukset 15.6.2010 geotiff Metatietokuvaus

F

     
Fenologia: Kasvukauden alku havumetsissä 2001-2016 26.9.2017 geotiff Metatietokuvaus
Fenologia: Kasvukauden alku lehtimetsissä 2001-2016 26.9.2017 geotiff Metatietokuvaus

H

     
Hajajätevesien YSL:n mukaiset viitteelliset ranta-alueet 26.9.2017 shp Metatietokuvaus
Harva ja tiheä taajama-alue 2015 (YKR) 4.10.2016 shp Metatietokuvaus
Harva ja tiheä taajama-alue 2016 (YKR) 26.9.2017 shp Metatietokuvaus
Havaitut tulva-alueet 26.9.2017 shp Metatietokuvaus
Hydrologiset havaintopaikat 28.11.2017 shp Metatietokuvaukset

I

     
IMAGE2012-satelliittikuvamosaiikki Etelä-Suomi 25.11.2014 geotiff Metatietokuvaus
IMAGE2012-satelliittikuvamosaiikki Pohjois-Suomi 25.11.2014 geotiff Metatietokuvaus
IMAGE2006-satelliittikuvamosaiikki 23.4.2013 geotiff Metatietokuvaus
IMAGE2000-satelliittikuvamosaiikki 23.4.2013 geotiff Metatietokuvaus
Itämeren pintalämpötilat 7.10.2014 geotiff Metatietokuvaus

J

     
Järvien ja jokien luotauspisteet 28.3.2017 shp Metatietokuvaus
Järvien ja jokien syvyysalueet 4.10.2016 shp Metatietokuvaus
Järvien ja jokien syvyyskäyrät 4.10.2016 shp Metatietokuvaus

K

     
Kaupunki-maaseutuluokitus 2010 (YKR) 12.11.2013 shp Metatietokuvaus
Kaupunkiseudut 2010 (YKR) 10.9.2013 shp Metatietokuvaus
Keskustat ja kaupan alueet 2010 (YKR) 30.9.2014 shp Metatietokuvaus

L

     
Liikennealueiden riskiluokitus 27.11.2012 shp Metatietokuvaus
Lintudirektiivin raportointi 2013, linnut 17.11.2015 shp Metatietokuvaus
Lumipeite (SCA) Itämeren valuma-alueella 16.2.2014 geotiff Metatietokuvaus
Luonnonsuojelualueet: erämaa-alueet 28.11.2017 shp Metatietokuvaus
Luonnonsuojelualueet: valtion omistamat 28.11.2017 shp Metatietokuvaus
Luonnonsuojelualueet: yksityisten mailla 28.11.2017 shp Metatietokuvaus
Luontodirektiivin raportointi 2013, lajit 17.11.2015 shp Metatietokuvaus
Luontodirektiivin raportointi 2013, luontotyypit 17.11.2015 shp Metatietokuvaus
Koskiensuojelulailla suojellut vesistöt 11.5.2010 shp Metatietokuvaus
Luonnonsuojeluohjelma-alueet 9.2.2010 shp Metatietokuvaus

M

     
Maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet 28.11.2017 shp Metatietokuvaus
Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja niiden lohkot 23.5.2017 shp Metatietokuvaus

N

     
Natura 2000 -alueet 28.11.2017 shp Metatietokuvaus

P

     
Pohjavesialueet 28.11.2017 shp Metatietokuvaus
Poikkeamispäätökset (ELY-keskukset) 26.9.2017 shp Metatietokuvaus

R

     
Ranta10 - Järvet 29.11.2016 shp Metatietokuvaus
Ranta10 - Joet 29.11.2016 shp Metatietokuvaus
Ranta10 - Uomaverkosto 4.10.2016 shp Metatietokuvaus

S

     
Siltojen korkeudet (raster dataset) 28.11.2017 gdb Metatietokuvaus
Soidensuojelun täydennysehdotus 24.5.2016 shp Metatietokuvaus
Suokasvillisuuden aluejako 12.5.2015 shp Metatietokuvaus
Suomen maisemamaakunnat 12.5.2015 shp Metatietokuvaus

T

     
Taajamat 2015 (YKR) 4.10.2016 shp Metatietokuvaus
Taajamat 2016 (YKR) 26.9.2017 shp Metatietokuvaus
Tulvariskialueet 27.3.2012 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistö- ja meritulvat): kartoitetut alueet ja infoviivat 28.11.2017 shp Metatietokuvaukset
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistö- ja meritulvat: vuotuinen todennäköisyys 0,1% 28.11.2017 shp Metatietokuvaukset
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistö- ja meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 0,4% 28.11.2017 shp Metatietokuvaukset
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistö- ja meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 1% 28.11.2017 shp Metatietokuvaukset
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistö- ja meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 2% 28.11.2017 shp Metatietokuvaukset
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistö- ja meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 5% 28.11.2017 shp Metatietokuvaukset
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistö- ja meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 10% 28.11.2017 shp Metatietokuvaukset
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistö- ja meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 20% 28.11.2017 shp Metatietokuvaukset
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistö- ja meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 50% 28.11.2017 shp Metatietokuvaukset
Tunturialueet 28.11.2017 geotiff Metatietokuvaus

U

     
Uimavesidirektiivin mukaiset uimavedet 28.11.2017 shp Metatietokuvaus

V

     
Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta 28.11.2017 shp Metatietokuvaus
Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet 24.5.2016 shp Metatietokuvaus
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat 12.5.2015 shp Metatietokuvaus
Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat 28.11.2017 shp Metatietokuvaus
Valuma-alueet 9.2.2010 shp Metatietokuvaus
Valuma-alueiden merialuejako 11.5.2010 shp Metatietokuvaus
Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat (ulkorajaus) 17.11.2009 shp Metatietokuvaus
VELMU Avoimuusindeksi merenpinnalla 15.3.2016 geotiff Metatietokuvaus
VELMU Näkösyvyys 15.3.2016 geotiff Metatietokuvaus
VELMU Syvyysmalli 28.3.2017 geotiff Metatietokuvaus
Vesienhoitoalueet-paikkatietokanta 4.6.2013 shp Metatietokuvaus
Vesienhoitoalueiden seurantapaikat, pintavesi 28.3.2017 shp Metatietokuvaus
Vesienhoitoalueiden seurantapaikat, pohjavesi 28.3.2016 shp Metatietokuvaus
VHS vesimuodostumat 2016 28.3.2017 shp Metatietokuvaus

Y

     
Yhdyskuntarakenteen aluejaot 2015 (YKR) 4.10.2016 shp Metatietokuvaus
Yhdyskuntarakenteen aluejaot 2016 (YKR) 26.9.2017 shp
Metatietokuvaus
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2015 (YKR) 28.3.2017 shp Metatietokuvaus
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2010 (YKR) 24.9.2013 shp Metatietokuvaus
Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2007 23.11.2010 shp Metatietokuvaus
Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2012 26.11.2013 shp Metatietokuvaus

 

Julkaistu 26.9.2017 klo 14.57, päivitetty 8.1.2018 klo 13.42

Kohderyhmä: