Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uutiset

Uusimmat uutiset avoimesta datasta ja tiedosta

RSS
 • Talviseuranta käynnistyy 2.11.2017
  Luonto-Liiton ja Suomen ympäristökeskuksen Talviseuranta on käynnistynyt. Talviseurannan ideana on kannustaa luonnossa liikkujia havainnoimaan talvista luontoa ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä kirjaamaan havaintojaan kansalaishavaintojärjestelmään.
 • Uusi fenologian karttapalvelu 2.11.2017
  Olli-Pekka Mattila, Kristin Böttcher ja Kaisu Harju SYKEn tietokeskuksesta kertovat tämän uuden karttapalvelun synnystä ja pohtivat muutenkin avoimen tiedon merkitystä uudessa Avauksia-blogin kirjoituksessaan.
 • Käyttökatkoja Avoin tieto -palveluissa 31.10. 30.10.2017
  Ohjelmistoversiopäivityksen vuoksi käyttökatkoja kaikissa Avoin tieto -palveluissa 31.10. klo 16:15 lähtien.
 • Uusia aineistoja maanpeitteestä ja kysely niiden laadusta 17.10.2017
  Kiinnostaako uusin Urban Atlas –aineisto, niityt Natura-alueilla tai sisävesien rantojen habitaatit? Tarkkoihin satelliittikuviin perustuvaa aineistoa on nähtävissä uusilla maanpeiteseurannan sivuilla ja karttapalvelussa. Osallistu aineistokohtaiseen arviointiin kyselyissä, vastausaikaa on 31.10. asti.
 • Hajajätevesi-säädösten siirtymäaika-alueet karttapalvelussa 27.9.2017
  SYKE on tuottanut uuden, viitteellisen 100 metrin vyöhykkeen Manner-Suomen vesistöille ja merenrannoille. Aineisto on kuntien viranomaisten apuna hajajätevesisäädösten siirtymäaikoihin liittyvän aluemäärittelyn tekemisessä, sekä myös muiden tiedontarvitsijoiden käytettävissä.
 • Paikkatietoaineistoja päivitetty 26.9.2017 22.9.2017
  SYKEn Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja päivitettiin ja palveluun lisättiin uusia aineistoja 26.9.2017.
 • Uusia aineistoja maanpeitteen seurantaan 14.9.2017
  SYKEn tietokeskuksessa on käynnistynyt uusi maanpeiteseurannan projekti. Hankkeen tavoitteena on tuottaa paikkatietoaineisto vuoden 2018 maanpeitteestä ja maankäytöstä, sekä maanpeitteen muutoksista vuoden 2012 jälkeen.
 • Alasalmi ja Attila pohtivat miten satelliittikuvasta saadaan karttapalvelu 7.9.2017
  SYKEssä on pitkä perinne tarjota satelliittikuvilta tulkittua vedenlaatutietoa ja pintalämpötiloja kertoo Hanna Alasalmi uudessa Avauksia-blogin kirjoituksessa. Ensimmäiset tulkinnat tehtiin jo 2000-luvun alkupuolella, jatkaa Jenni Attila. Satelliittiaineistoille soveltuvien tulkintamenetelmien ja instrumenttien kehittyessä aineistojen merkitys seurannassa ja tutkimuksessa on tuoreen blogikirjoituksen mukaan vain kasvanut.
 • Saku Anttila kirjoittaa yhteistyöstä arktisella alueella 31.8.2017
  Ympäristöministeriöllä, Saamelaisalueen koulutuskeskuksella, Saamelaiskäräjillä ja SYKEllä on meneillään Ulkoministeriön rahoittama AHA-hanke, jossa kehitämme yhteistyötä arktisen alueen toimijoiden kanssa ja testaamme ympäristön paikallishavainnointia pohjoisilla alueilla. SYKEn päätehtävä on tarjota alusta havaintojen tekemiseen kertoo Saku Anttila. Tarpeet ja aloitteet erilaisille havainnoille tulevat pohjoisilta toimijoilta jatkaa Anttila uudessa Avauksia-blogikirjoituksessaan.
 • SYKEn INSPIREn mukaiset Hydrografia- ja Suojellut Alueet -rajapintapalvelut (WMS) uudistuvat 10.8.2017
  SYKEn INSPIREen raportoimat Hydrografia- ja Suojellut Alueet –rajapintapalvelut muuttuvat INSPIREn vaatimusten mukaisiksi 31.8.2017. Muutostyöt aiheuttavat katkoksen kyseisten palveluiden käyttöön klo 15-17. Muutokset vaikuttavat karttatasojen nimeämiseen ja lukumäärään kummankin palvelun osalta. Palveluiden url-osoitteet pysyvät ennallaan.
Lisää uutisia