Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon askel askeleelta -esite

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus SYKE

Kiinteistönomistajille tarkoitettu käytännönläheinen esite kertoo jätevesijärjestelmän tehostamiseksi tarvittavat toimet askel askeleelta. Esitteestä löytyy myös lista tärkeistä nettiosoitteista.

Haja-asutusalueilla kaikkien  kiinteistöjen talousjätevesien puhdistuksen tulee täyttää säädetyt vaatimukset vuoden 2018 maaliskuuhun mennessä. Vaatimukset edellyttävät saostuskaivoa (sakokaivoa) tehokkaampaa jätevesien puhdistusta.  Asetuksen tarkoituksena on vähentää jätevesien haitallisia vaikutuksia erityisesti lähiympäristöön sekä pinta- ja pohjavesiin. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet lisäävät muun muassa talousvesikaivojen pilaantumisriskiä.

Lisätietoa:

Yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 250 340

Julkaistu 16.9.2013 klo 16.33, päivitetty 5.5.2015 klo 13.09

Kohderyhmä: