Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kiitos

Jussi_Salmi
päätoimittaja,
tieto- ja viestintäjohtaja
Jussi Salmi
ympäristöministeriö
Ympäristö-lehti 3/2017
© Kuva: Vanessa Riki

EDESSÄSI ON VIIMEINEN ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisema Ympäristö-lehti. Julkaisu ehti elää reilut 30 vuotta ensin ympäristön- ja luonnonsuojeluun keskittyvänä ja lopulta kestävän kehityksen kysymyksiin painottuvana lehtenä.

Nostalgikko minussa harmittelee muutosta. Painetun lehden käyttöliittymä on täydellinen: kevyt, aidosti mobiili, tarvittaessa kertakäyttöinen tai ikuisesti säilytettävä. Monimutkaiset ja laaja-alaiset asiat tarvitsevat viestimen, joka vaatii yleisöltäkin vähän keskittymistä ja paneutumista lyhyiden iskulauseiden sijaan. Realistin johtopäätös taas on, että julkisen hallinnon tulee keskittyä ydintehtäviinsä varsinkin niukkoina taloudellisina aikoina.

YMPÄRISTÖ-LEHTI ELI ALKUVAIHEENSA aikana, jolloin sähköinen viestintä tarkoitti televisiota ja radiota. Hallinnolla ei ollut suoraa kontaktia kansalaisiin eikä muihin sidosryhmiin, puhumattakaan siitä, että niiden kanssa olisi pystynyt olemaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Gutenbergiläinen painettuun sanaan perustuva viestintä eli 500-vuotisen hegemoniansa viimeisiä vuosia ennen kuin visuaalinen viestintä palaisi jälleen ihmisten välisen viestinnän valtiaaksi.

Nykyään kaikilla on oma julkaisualusta taskussa, ja liikkuvan kuvan tallentaminen, editointi ja jakelu sujuvat ilman studiota tai toimilupaa. Ympäristöhallinto näkyy vahvana viestijänä verkossa, se julkaisee ja keskustelee sosiaalisessa mediassa. Visuaalisuus ja videoiden käyttö viestinnässä ovat arkipäivää.

Ympäristökysymykset ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Ne ovat tulleet kansallisen ja kansainvälisen yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon marginaalista keskiöön. Viestinnässä korostuvat vuorovaikutteisuus, jatkuvuus, nopeus ja ajankohtaisuus.

LOPUKSI HALUAN VIELÄ KIITTÄÄ lehden nykyistä ja aiempaa kustantajaa, sen tekijöitä ja avustajia sekä erityisesti lukijoita pitkästä yhteistyöstä. Nähdään muilla kanavilla!

Julkaistu 9.6.2017 klo 7.06, päivitetty 7.6.2017 klo 16.26

Aihealue:
Kohderyhmä: