Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kiertotalous

SYKE arvioi ja edistää kiertotalouden kestävyyttä, tutkii kiertotalouteen siirtymisen haasteita sekä levittää hyviä käytäntöjä. Tutkimme luonnonvarojen kestävää käyttöä tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren aikana.

Kiertotalous graafi Aukaise isompi kuva klikkaamalla.

Kiertotaloudella halutaan korvata nykyinen lineaarinen talousjärjestelmä, joka perustuu materiaalien kuluttamiseen ja niiden hylkäämiseen käytön jälkeen. Kiertotaloudessa käytetään mahdollisimman vähän neitseellisiä raaka-aineita. Myös niiden hävikki ja haitalliset ympäristövaikutukset kierron eri vaiheissa minimoidaan. Kiertotaloudella on positiivisia taloudellisia, työllisyys- ja ilmastovaikutuksia.

Toisen jäte on toisen raaka-aine

Tuotteiden uudelleenkäyttöön ja -valmistukseen sekä materiaalien kierrätykseen tarvitaan kokonaan uusia liiketoimintamalleja sekä tuote- ja palvelukonsepteja. Jakamistalous auttaa osaltaan vähentämään materiaalien käyttöä. Tärkeää on myös suunnitella tavarat alun alkaen pitkäikäisiksi, korjattaviksi ja kierrätettäviksi. Tuotesuunnittelulla, tutkimus- ja kehitystyöllä sekä kokeilutoiminnalla on tärkeä rooli kiertotalouden edistämisessä.

Uusia ratkaisuja ja ohjauskeinoja

SYKE tukee uusien kiertotalousratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Niiden avulla voidaan suunnata tuotannon ja kulutuksen muutosta sekä nopeuttaa markkinoiden syntymistä. Tarkastelemme kiertotalouteen siirtymisen mahdollisuuksia talouden eri osa-alueilla, kuten tekstiileihin, muoveihin, ravinteisiin, veteen, valmistavaan teollisuuteen ja kuluttajalähtöisiin liiketoimintamalleihin liittyen.

Kiertotaloudelle suotuisan toimintaympäristön luomista hidastavat erilaiset aineelliset ja yhteiskunnalliset polkuriippuvuudet, jotka tulisi tunnistaa ja poistaa. SYKE tutkii ohjauskeinojen vaikutusta kiertotalouden siirtymään, tunnistaa kiertotaloutta hidastavia ohjauskeinoja ja pyrkii poistamaan niitä sekä edistämään kiertotaloudelle myönteisiä ohjauskeinoja.
 

Esimerkkejä SYKEn kiertotaloushankkeista:

Lisää aiheesta:

Lisätietoa:

Erikoistutkija Riina Antikainen, SYKE
puh. 0295 251 146, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 7.7.2017 klo 10.01, päivitetty 9.10.2017 klo 10.42

Kohderyhmä: