Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Certi logo

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

  • Pe 16.11.2018
  • Pe 7.2.2019
  • To 11.4.2019
  • To 27.6.2019
  • To 12.9.2019
  • To 14.11.2019

  Hakemusten tulee olla SYKEss ä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite oikean palstan alussa.

  Lomakkeet

   

  Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

  Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

  Hyväksytyt näytteenottajat.xlsx (Avaa Excel -ohjelmalla, päivitetty  23.11.2018)

  Vaaratilanteet kenttätyössä

  Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

  Läheltä piti-tilanteet (päivitetty 17.1.2018) 

  Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 23.11.2018 klo 14.19

  Kohderyhmä: