Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

25.09.2018 - 09.10.2018 Kaikuluotaus- ja troolausaineiston keruu kalakantojen kanta-arviointiin (ICES-BIAS 2018).

Nimi

ICES-BIAS_2018

Tutkimusaihe ja -alue

Kaikuluotaus- ja troolausaineiston keruu ICES osa-alueilla (SD) 29N, 30 ja 32N, silakan ja kilohailin kanta-arviointia varten, osana LUKEn (Luonnonvarakeskus) Suomessa toteuttamaa kalatalouden EU- tiedonkeruuohjelmaa.

Matkanjohtaja

Juha Lilja

Vastuuorganisaatio ja yhteistyö

LUKE ja SYKE

Matkasuunnitelma

 

Matkaraportti

Julkaistu 1.1.2018 klo 9.15, päivitetty 27.11.2017 klo 13.03