Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Merentutkimusalus Aranda

MTA Aranda on kolmas samanniminen tutkimusalus ja neljäs varsinainen merentutkimusalus suomalaisen merentutkimuksen historiassa.

Ensimmäinen merentutkimukseen rakennettu alus oli S/S Nautilus, joka oli käytössä vuosina 1903 - 1939. Sitä ennen, jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien meritieteellisiä havaintoja tehtiin useilla eri valtionaluksilla.

Nykyinen Aranda laskettin vesille Helsingissä kesäkuussa 1989. Alusta hallinnoi Suomen ympäristökeskus, ja Arandan kotisatama on Helsinki. Arandan pituus on 66,3 m, leveys 14,0 m ja bruttovetoisuus 1969 GT. Tutkimushenkilökuntaa alukseen voidaan majoittaa 27 henkeä.

Aranda on nykyaikainen jäävahvistettu tutkimusalus. Se suunniteltu lähinnä Itämeren tutkimukseen, mutta toiminta-alueena ovat periaatteessa kaikki maailman meret.

Alus on tehnyt tutkimusmatkoja muun muassa Antarktiksen vesille ja pohjoiselle Atlantille. Aranda soveltuu monitieteelliseen, ympärivuotiseen merentutkimukseen, ts. biologiseen, fysikaaliseen, kemialliseen sekä merigeologiseen tutkimukseen. Hyvinvarustetut laboratoriotilat ja tietojenkäsittely-järjestelmä mahdollistavat näytteiden analysoinnin ja tulosten käsittelyn jo matkan aikana.

Pitkälle kehitetyn automatiikan ansiosta nykyisen Arandan toiminta voidaan hoitaa pienemmällä miehistöllä (12 - 13 henk.) kuin edellisissä aluksissa. Arandan ohjailtavuus on mitoitettu vaativaa tutkimustyöhön, alus pysyy tarkasti paikallaan havaintoasemilla DGPS- ja DP-järjestelmillä. Arandalla on satelliittikuvien ja sääkuvien vastaanottolaitteistot sekä oma monipuolinen sääasema.

Merivedestä on mahdollista puhdistaa juomavettä käänteisosmoosilaitteston avulla. Jätevedet kerätään omiin säiliöihin ja pumpataan maissa jätevesiviemäriin. Telakoinnissa koneisto uusittiin siten, että ajo tapahtuu pelkästään nk. dieselsähköisesti. Teho riittää Itämeren oloissa jäissäkulkuun.

Alusta huolletaan ja ylläpidetään jatkuvasti. Merkittävimmät muutokset ovat: brykän uudistus (komentosilta) v. 2007, messin/salongin uudistus, instrumenttikölin tekeminen ja laboratorioiden uudistus 2012 ja viimeisimpänä merkittävä telakointi vuosina 2017-2018.

Julkaistu 12.12.2014 klo 12.00, päivitetty 14.11.2018 klo 16.08