Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä EkoSYKE

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tavoitteena on omasta toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen sekä erityisesti oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen. Tavoitteeseen päästäkseen SYKE on ottanut käyttöön ympäristöasioiden hallintajärjestelmän, EkoSYKEn. Järjestelmä kattaa SYKEn tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä toiminnot, joista syntyy haitallisia ympäristövaikutuksia. Näitä toimintoja ovat mm. tutkimusalus Arandan toiminta, virkamatkustaminen, kiinteistöjen energiankulutus, jätteet ja hankinnat.

ISO14001 serti logo_fin

SYKElle on myönnetty ISO 14001 -standardin mukainen sertifikaatti lokakuussa 2006. Sertifikaatti uudistettiin 2009, 2012 ja 2015. Sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä kattaa SYKEn toiminnan Helsingin toimitiloissa (Mechelininkatu 34a, Kuninkaantammen ent. Hakuninmaan laboratorio  ja Kumpulan Dynamicum Merentutkimuslaboratorio), Jyväskylän toimitiloissa (Survontie 9 A), Oulun toimitiloissa (Paavo Havaksen tie 3 ja Linnanmaa K5)  ja tutkimusalus Arandalla.

Lisätietoja

  • Suunnittelija Essi Römpötti, Suomen ympäristökeskus
    etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 15.4.2013 klo 12.31, päivitetty 22.5.2017 klo 15.55