Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uudistuvan ympäristötiedon strateginen ohjelma

Uudistuva ympäristötieto
© Petri Jauhiainen

Uudistuvan ympäristötiedon strateginen ohjelma auttaa päättäjiä ottamaan ympäristötiedon arvon paremmin huomioon ja tukee ennustettavaa ympäristötiedon käyttöä yhteiskunnassa.

Ohjelma edistää SYKEn ympäristötiedon tuottamista ja tutkimusta. Se kokoaa yhteen teemaan liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita.

Lisätietoa

Uudistuvan ympäristötiedon strategisen ohjelman johtaja Kristian Meissner

Erikoissuunnittelija Elise Järvenpää:  Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto, INSPIRE-paikkatietodirektiivi ja paikkatietohankkeet

Erikoistutkija Taru Peltola: ympäristöpolitiikan tietokäytännöt ja yhteistoiminnallinen tiedon tuotanto, ympäristökonfliktit

Erikoistutkija Laura Uusitalo: data-analyysi ja mallinnus, ympäristön tilan arviointi, merten ravintoverkot ja biodiversiteetti,

Kaukokartoitusasiantuntija Olli-Pekka Mattila: kaukokartoituksen algoritmikehitys, satelliittikuvatuotteiden tuotantojärjestelmät, kryosfäärin kaukokartoitus

Ohjelmajohtaja Juhani Kettunen: Ympäristön seurantojen MONITOR2020-uudistamishankkeen johtaminen

Yhteystiedot

Julkaistu 2.1.2018 klo 8.18, päivitetty 4.5.2018 klo 17.53