Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Strategia

SYKE - olennaista tietoa ja oivaltavia ratkaisuja kestävän yhteiskunnan rakentamiseen

SYKEn strategia 2015-2018

Ihmisen toiminta aiheuttaa merkittäviä riskejä maapallolle ja sen ekosysteemeille. Luonnonvarojen sekä energian käyttö kasvaa ja kilpailu maasta kiristyy. Kun toimimme nopeasti ja viisaasti, voimme vielä saavuttaa kestävän tavan elää maapallolla.

SYKE tutkii ja arvioi yhteiskunnan kehityspolkuja sekä niiden kestävyyttä yhdistämällä eri alojen tietämystä ja osaamista. Haemme ratkaisuja ja edistämme niiden toimeenpanoa kokonaisvaltaisesti ja avoimesti yhdessä muiden kanssa. Sykeläiset tunnetaan vastuullisina ja uutta luovina ympäristöalan ammattilaisina niin Suomessa kuin maailmalla.

Meillä on intoa, taitoa ja rohkeutta. Uskallamme onnistua ja epäonnistua. Olemme valppaita ja uteliaita oppiaksemme uutta. Kuuntelemme, keskustelemme ja toimimme reilusti kaikkia kohtaan.

Mitä tavoittelemme?

Tuotamme olennaista tietoa ja oivaltavia ratkaisuja kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen. Vastaamme ennakoivasti yhteiskunnan muuttuviin tiedon tarpeisiin. Vaikutamme julkiseen ja yksityiseen päätöksentekoon kansainvälisesti korkeatasoisella tutkimus- ja kehitystoiminnalla sekä laadukkailla palveluilla. 

Mihin keskitymme?

Keskitämme toimintaa kuudelle teema-alueelle ja tunnistamme niissä kussakin oman erityisen roolimme.

 • Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutoksiin sopeutuminen
 • Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen kestävä käyttö
 • Kulutuksen ja tuotannon kestävyys
 • Ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
 • Rakennetun ympäristön ja maankäytön kestävyys
 • Ympäristöä koskevan tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen

Kohdennamme rahoitusta pitkäjänteisesti keskeisiin tehtäviin ja otamme käyttöön uusia rahoitusmalleja rahoituspohjan monipuolistamiseksi.

Miten toimimme?

 • Tarkastelemme asioita kokonaisuuksina.
 • Toimimme kaikessa avoimesti ja kansainvälisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.
 • Noudatamme avoimen tieteen ja tiedon avoimen saatavuuden periaatteita.
 • Toimimme aloitteellisesti muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen, yhteisöjen ja yritysten kanssa.
 • Otamme käyttöön uusia tapoja tehdä työtä ja tuottaa tietoa.
 • Työskentelemme tehtäväalueesta riippuen kansainvälisesti, kansallisesti tai alueellisesti.
 • Huolehdimme siitä, että hallitsemme toimintaamme liittyvät riskit ja vähennämme toiminnastamme aiheutuvaa ympäristön kuormittumista.
 • Varmistamme, että osaamisemme vastaa muuttuvia tarpeita, ja hyödynnämme eri alojen uusinta osaamista.
 • Kannamme yhdessä vastuuta työstämme ja työyhteisöstämme.
 • Parannamme jatkuvasti ja järjestelmällisesti toimintaamme.

Strategia viedään käytäntöön tarkempien suunnitelmien avulla. Onnistumista ja toimintaympäristön muutoksia arvioidaan säännöllisesti. Muutamme toimintaa tarvittaessa ripeästi.

Liitetiedostot

Julkaistu 7.2.2018 klo 15.00, päivitetty 14.2.2018 klo 12.02
Aihealue: