Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Oulun toimipaikka

 
Oulun toimipaikka

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Oulun toimipaikan tutkimus painottuu sisävesien tilan seurantaan, valuma-alueiden hoitoon ja vesiensuojelumenetelmien kehittämiseen sekä virtavesiluonnon monimuotoisuuden tutkimiseen, yleisten biodiversiteetti-indikaattoreiden kehittämiseen ja kestävään energiatalouteen.

Toimipaikassa työskentelee yhteensä noin 40 henkilöä vesikeskuksesta, laboratoriokeskuksesta, biodiversiteettikeskuksesta, kulutuksen ja tuotannon keskuksesta, hallintopalvelu- ja johdon tuki -yksiköstä.

Oulun toimipaikassa on FINAS akkreditoitu (T003) testauslaboratorio, jonka toiminta keskittyy kemialliseen ympäristöanalytiikkaan. Lisäksi laboratorio tekee vesienhoitoon liittyvien biologisten näytteiden esikäsittelyä ja tukee erilaisin koejärjestelyin tutkimustoimintaa.

Toimipaikka sijaitsee Oulun yliopiston yhteydessä Ympäristötietotalossa. Sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet Oulun yliopiston, sektoritutkimuslaitosten, Oulun ammattikorkeakoulun ja monien muiden sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Parhaiten yhteistyötä kuvastavat yhteiset hankkeet, luonnontieteiden ja ympäristötalouden yhteisprofessuurit sekä laboratoriopalveluiden yhteiskäyttö.

Yhteystiedot

SYKEn Oulun toimipaikan tilat sijaitsevat Oulun yliopiston yhteydessä Ympäristötietotalossa Linnanmaalla.

  • Käyntiosoite: Paavo Havaksen tie 3 (Ympäristötietotalo, 3.krs.), 90570 Oulu
  • Käyntiosoite (laboratorio): Linnanmaa K5, 90570 Oulu
  • Postiosoite: Suomen ympäristökeskus, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
  • Linnanmaan kampusalue (pdf, 97 kt, Oulun yliopisto)
  • Oulun yliopiston kartat (Oulun yliopisto)
  • Ohje Oulun yliopiston vierailijoille (Oulun yliopisto)
  • Puh. 0295 251 000 (vaihde)

Lisätietoja

Julkaistu 25.4.2013 klo 16.29, päivitetty 7.5.2018 klo 14.13