Tiedotteet

Vesi- ja levätilannekatsaukset

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Rakennuskannan energiankulutus laskee nykytoimilla vain vähän lähivuosikymmeninä 25.10.2016
  Rakennuskannan energiankulutus laskee nykyisillä politiikkatoimilla 13 prosenttia vuosina 2015–2050, vaikka rakennuskanta kasvaa 38 prosenttia. Tämä johtuu pääasiassa vanhaa rakennuskantaa energiatehokkaammasta uudistuotannosta, vanhojen rakennusten korjauksista sekä lämmitystapojen muutoksista. Pientalojen ja palvelurakennusten kokonaisenergiankulutus pienenee, kun taas vapaa-ajan asuinrakennusten energiankäyttö lisääntyy.
 • Biotaloudessa kiinnitettävä huomiota luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen 24.10.2016
  Metsäbiotalouteen liittyvän puun käytön lisääminen voi olla ekologisesti kestävää, jos metsien monimuotoisuutta turvaavia ohjauskeinoja ja toimintatapoja tehostetaan, arvioivat Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus tuoreessa raportissaan.
 • Tutkimuslaitokset kehittävät menetelmiä happaman vesistökuormituksen estämiseksi 21.10.2016
  Tutkimuslaitokset kehittävät menetelmiä sulfaattimailla muodostuvan happaman vesistökuormituksen estämiseksi. Hankkeessa kehitetään myös varautumisjärjestelmä, joka ennustaa happaman valumaveden kuormituspiikkejä. Järjestelmä mahdollistaa happamaan kuormitukseen puuttumisen jo ennalta.
 • Kuiva syksy alentaa pohjavesien pintoja ja järvien ja jokien vedenkorkeuksia monin paikoin Suomessa 21.10.2016
  Sää on jatkunut viimeisen kuukauden ajan hyvin vähäsateisena, minkä takia pohjavedet ovat vuodenaikaan nähden poikkeuksellisesti laskeneet. Myös järvien ja jokien vedenkorkeudet ovat laskeneet keskimääräistä alemmas Lounais-Suomessa sekä Keski-Suomessa aina Pohjois-Pohjanmaalle saakka. Syyskuun puolivälistä tähän päivään asti laskettu sadekertymä on suuressa osassa Etelä- ja Keski- Suomea ollut alle puolet vastaavan ajankohdan keskimääräisestä sademäärästä.
 • Typpilaskeuma vaikuttaa perhoslajien kannanmuutoksiin Suomessa 6.10.2016
  Luonnossamme ovat yleistymässä kookkaat, liikkumiskykyiset, monisukupolviset, ravinnonkäytöltään laaja-alaiset tai typensuosijakasveja syömään sopeutuneet perhoset. Ilman typpilaskeuman aiheuttama maaperän rehevöityminen on vaikuttanut voimakkaasti siihen, mitkä perhoslajit ovat runsastuneet tai vähentyneet viime vuosikymmeninä Suomessa.
 • Järvien rehevöityminen ja tummuminen vähentävät terveydelle välttämättömien rasvahappojen määrää kaloissa 30.9.2016
  Järvien rehevöityminen ja tummuminen muuttavat leväyhteisön rakennetta vähentäen omega-3 rasvahappojen tuotantoa. Kirkasvetisten, niukkaravinteisten järvien kookkaissa ahvenissa on 1,5–1,9 kertaa enemmän ihmisen terveydelle välttämättömiä omega-3 rasvahappoja kuin ruskeavetisten tai rehevien järvien ahvenissa.
 • Maatalouden ravinteiden kulkeutumisen seurantaan kehitteillä kattava mallinnusjärjestelmä 23.9.2016
  Suomen ympäristökeskus SYKE ja Luonnonvarakeskus Luke kehittävät yhdessä mallinnusjärjestelmää, jonka avulla saadaan entistä tarkempi ja kokonaisvaltaisempi kuva ravinteiden liikkeistä eläinsuojista ja peltolohkoilta vesistöihin ja sieltä merialueille. Kun käsitys ravinteiden kierrätyksen ekologisista ja taloudellisista vaikutuksista tarkentuu, ravinteiden kierrätystä voidaan ohjata kustannustehokkaasti.
 • Työvälineiden vuokrauspalvelua testataan Teurastamolla - kohderyhmänä urbaanit remontoijat 19.9.2016
  Helsingin Teurastamolle avataan virtuaalinen rautakauppa ja siihen liittyvä työvälineiden ja siivouslaitteiden 24/7-vuokrauspiste. Liiteriksi nimetyn työvälineiden vuokrauspalvelun ideana on tarjota vaihtoehto sellaisten tavaroiden ostamiselle, joita kaupunkitaloudessa käytetään harvakseltaan. Tavaroiden yhteiskäyttö on ostamista ekologisempi vaihtoehto ja helpottaa tavaroiden varastointiongelmaa kaupunkiasunnoissa.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 23.7.2015 klo 13.12
Aihealue:
Kohderyhmä: