Tiedotteet

Vesi- ja levätilannekatsaukset

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Kotitaloudet pitävät tärkeänä sähkönkulutuksen joustavuutta hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi 23.1.2017
  Kotitalouksien mielestä mahdollisuus joustaa sähkönkulutuksessa on tärkeää hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Myös energian säästämistä pidetään tärkeänä paitsi taloudellisista, myös ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä syistä.

 • Katso kuinka laadukkaasti vesihuoltolaitoksesi toimii 16.1.2017
  Yli 1 500 suomalaisen vesihuoltolaitoksen toiminnan tehokkuudessa, laadussa ja taloudellisuudessa on suuria eroja. Suomen ympäristökeskus avasi tammikuussa 2016 uuden vesihuollon VEETI-tietopalvelun. Laitosten vertailu on entistä helpompaa, kun vesihuoltolaitosten tiedot ja tunnusluvut ovat kaikille saatavilla.
 • Rahoitusta saatavilla maatalouden ympäristövaikutusten tutkimukseen 12.1.2017
  Maatalouden ympäristövaikutusten MATO-tutkimusohjelman kolmas rahoitushaku avautuu helmikuussa. Tämänvuotisen haun teemoina ovat politiikkavaikutukset ja niiden yhteensovitus sekä maatalouden uusiutuvat energialähteet.
 • Uusi pohjoismainen BIOWATER-huippuyksikkö selvittää biotalouden vesistövaikutuksia 9.1.2017
  Pohjoismaihin perustetaan kolme uutta biotalouden tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvää huippuyksikköä. Oulun yliopiston, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkijat ovat mukana BIOWATER-yksikössä, joka keskittyy erityisesti biotalouden vesistövaikutusten tutkimukseen. Erityisesti metsäbiomassan lisääntyneellä käytöllä on ilmeisiä vesistövaikutuksia, joiden ennakoimiseksi ja vähentämiseksi tarvitaan lisää tietoa.
 • Tiede tulee kaupunkiin 5.1.2017
  Mitä jos pääsisit matkustamaan ajassa taaksepäin tai kurkistamaan tulevaisuuteen? Tiedettä kaupungissa -tapahtuma tuo Helsinkiin, kauppakeskus Kamppiin tieteen aikakoneen, jolla tämä on mahdollista.
 • Jäät monin paikoin heikkoja sisävesillä Etelä- ja Keski-Suomessa 13.12.2016
  Joulukuun alkupuolen pakkaset ovat jäädyttäneet sulina olleita vesistöjä maan etelä- ja keskiosassa. Alueelliset vaihtelut ovat kuitenkin suuria vesistöjen koosta ja syvyydestä riippuen. Jäät ovatkin paikoin heikkoja ja jäällä liikkumista tulisi välttää.
 • Suomalaista ympäristöseurannan osaamista Kirgisiaan 5.12.2016
  Suomen ympäristökeskus aloittaa kansainvälisen yhteistyöhankkeen, jossa kehitetään Kirgisian Son-Kul järven tilan arviointia sekä tuetaan järven kestävää käyttöä ja ekoturismia. Seurantatiedon avulla arvioidaan ympäristömyrkkyjen kuormittaman Son-Kul -järven kunnostusmahdollisuuksia sekä toimenpiteiden mahdollisia ympäristövaikutuksia.
 • Sää- ja ilmastoriskejä tulisi hallita tehokkaasti 2.12.2016
  Yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää aktiivista varautumista sään ääri-ilmiöihin. Varautumisessa tulee ottaa huomioon, että ilmastonmuutos voi muuttaa sään ääri-ilmiöitä, niiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta. ELASTINEN-tutkimushankkeessa tuotettiin kokonaiskuva sää- ja ilmastoriskien hallinnasta ja arvioitiin keinoja edistää näiden riskien hallintaa eri toimialoilla.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 23.7.2015 klo 13.12
Aihealue:
Kohderyhmä: