Tiedotteet

Vesi- ja levätilannekatsaukset

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Maatalouden ravinteiden kulkeutumisen seurantaan kehitteillä kattava mallinnusjärjestelmä 23.9.2016
  Suomen ympäristökeskus SYKE ja Luonnonvarakeskus Luke kehittävät yhdessä mallinnusjärjestelmää, jonka avulla saadaan entistä tarkempi ja kokonaisvaltaisempi kuva ravinteiden liikkeistä eläinsuojista ja peltolohkoilta vesistöihin ja sieltä merialueille. Kun käsitys ravinteiden kierrätyksen ekologisista ja taloudellisista vaikutuksista tarkentuu, ravinteiden kierrätystä voidaan ohjata kustannustehokkaasti.
 • Työvälineiden vuokrauspalvelua testataan Teurastamolla - kohderyhmänä urbaanit remontoijat 19.9.2016
  Helsingin Teurastamolle avataan virtuaalinen rautakauppa ja siihen liittyvä työvälineiden ja siivouslaitteiden 24/7-vuokrauspiste. Liiteriksi nimetyn työvälineiden vuokrauspalvelun ideana on tarjota vaihtoehto sellaisten tavaroiden ostamiselle, joita kaupunkitaloudessa käytetään harvakseltaan. Tavaroiden yhteiskäyttö on ostamista ekologisempi vaihtoehto ja helpottaa tavaroiden varastointiongelmaa kaupunkiasunnoissa.
 • Vuoden suurin öljyntorjuntaharjoitus Helsingin edustalla 12.-15.9.2016 12.9.2016
  Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää yhdessä muiden öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisten kanssa vuoden suurimman kansallisen öljyntorjuntaharjoituksen Helsingin edustalla 12.-15.9.2016. Harjoituksen pääteemoja ovat johtaminen, tilannekuvan luonti BORIS-järjestelmällä sekä viranomaisyhteistyö.
 • Suomenlahden tilasta kolmen maan ainutlaatuisen laaja katsaus 2.9.2016
  Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut Suomenlahden tila-arvion, joka kokoaa yhteen yli sadan suomalaisen, venäläisen ja virolaisen tutkijan tutkimustulokset. Yli 300-sivuinen julkaisu sisältää tuoretta tietoa mm. rehevöitymisestä, haitallisista aineista, vieraslajeista, melusta, meriliikenteestä sekä muoviroskista. Julkaisu on merkittävin tulos maiden välisestä Suomenlahti-vuodesta.
 • Suolapulssit parantaneet Itämeren pääaltaan tilaa 2.9.2016
  Itämereen vuosina 2014, 2015 ja 2016 saapuneiden suolapulssien vaikutukset näkyvät happitilanteen paranemisena Gotlannin itä- ja eteläpuolisilla syvännealueilla. Itämeren hapeton pohja-alue on kesään 2014 verrattuna huomattavasti pienentynyt, mutta koko pääaltaan rikkivetypitoista syvää vettä pulssit eivät ole kyenneet hapettamaan. Pulssin edellään työntämän Gotlannin syvänteen vanhan veden vaikutus näkyy Suomenlahden suualueella.
 • Geenivarojen oikeudenmukaista käyttöä turvaavaa sopimus voimaan Suomessa 1.9.2016
  Syyskuun 1. päivänä Suomessa tulee voimaan Nagoyan pöytäkirja, joka on kansainvälinen sopimus geenivarojen saatavuudesta ja hyötyjen jaosta. Sopimukseen liittyvää lainsäädäntöä sovelletaan kasvien, eläinten ja mikrobien geenivaroihin silloin, kun niitä hankitaan tutkimus- ja kehityskäyttöön.
 • Etsintäkuulutus: Oletko nähnyt villasaksirapua? 31.8.2016
  Vieraslajeista pyydetään kansalaishavaintoja Euroopan Unionin vieraslajitiedon kartoittamiseksi. Tutkijat kaipaavat tietoa etenkin villasaksiravuista, joita Suomessa tavataan merialueilla ja satunnaisesti myös makeissa vesissä aikuisyksilöinä. Kansalaiset voivat ilmoittaa havaintonsa villasaksiravuista verkossa vieraslajiportaalissa.
 • Suomen ympäristökeskus isännöi kolmikanta-öljyntorjuntaharjoitusta Kotkassa 30.8.2016
  Suomi, Venäjä ja Viro harjoittelevat öljyntorjuntaa Kotkassa 31.8.2016. Harjoituksessa operoidaan Kotkan edustalla, Rankki-Kirkonmaa tasalla, missä pyritään torjumaan kuvitteellista 5 000 tonnin raakaöljylauttaa.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 23.7.2015 klo 13.12
Aihealue:
Kohderyhmä: