Neljä kuntaa hankki yhdessä aurinkopaneeleita ilman omia investointeja

Tiedote 17.9.2015 klo 9.05
Aurinkopaneelien asennusta
 

Solnet Green Energy Oy on voittanut Suomen ympäristökeskuksen järjestämän tarjouskilpailun, joka koski neljän kunnan aurinkovoimaloiden yhteishankintaa. Tarjouskilpailussa haettiin parasta tarjousta yhteensä 60 kilowatin aurinkopaneeleille. Toimituksen kokonaishinta on noin 90 000 euroa. Paneelit asennetaan kuntien omistamiin rakennuksiin.

Tarjouskilpailu tehtiin leasing-muotoisena eli kunta ei joudu investoimaan hankkeeseen. Laitteiston toimittaja neuvotteli rahoituksen valmiiksi rahoittajan kanssa. Leasing-maksun suuruudeksi (€/kk) määrättiin se summa, minkä paneelien keskimäärin tuottaman sähkömäärän ostaminen verkosta maksaisi nykyhinnoilla. Tämän ansiosta myöskään kunnan käyttömenot eivät kasva.

Tärkein valintakriteeri lyhin leasingkausi

Tarjouskilpailu kohdistui laitteiston kokonaishinnan sijaan leasingkauden pituuteen. Lyhin leasingkausi oli toimittajaa valittaessa tärkein kriteeri. Solnet Green Energyn tarjouksessa kunnat maksavat leasingmaksua 12 vuoden ajan. Lisäksi tarjouksessa arvioitiin mm. takuun pituutta ja kattavuutta.

”Halusimme kokeilla mallia, jossa aurinkovoimala saataisiin edullisesti kunnan käyttöön ilman, että kunnan tarvitsee investoida tai lisätä käyttömenojaan. Voimalan tuotto jää kokonaan kunnan hyödyksi leasing-kauden jälkeen. Hyöty saattaa olla merkittävä, koska paneelien käyttöikä on pitkä”, pilotin vetäjä, tutkimusinsinööri Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Kokeilussa on mukana neljä hiilineutraalisuutta tavoittelevaa ns. HINKU-kuntaa Asikkala, Laitila, Mynämäki ja Padasjoki. Aurinkopaneelit asennetaan syksyn 2015 aikana kuntien omistamiin rakennuksiin, muun muassa kouluun, terveyskeskukseen ja päiväkotiin.

”Teoreettisena riskinä kunnalle on lähinnä verkkosähkön merkittävä halpeneminen, jolloin hankinnan kannattavuus heikkenee. Toisaalta käänteisesti sähkön hinnan nousu parantaa voimalan kannattavuutta”, arvioi Linjama.

Kunnat ovat olleet kokeilusta erittäin kiinnostuneita. Linjaman mielestä on hyvinkin mahdollista, että samantyyppinen hankinta toteutetaan huomattavasti laajempana ensi vuonna.

Lisätietoja

Tutkimusinsinööri Jarmo Linjama, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1382, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankintamappi-verkkopalvelu tukee cleantech-yhteishankintoja

Suomen ympäristökeskus on kehittänyt Hankintamappi-verkkopalvelun www.ymparisto.fi/hankintamappi edistämään julkisia cleantech-hankintoja. Palvelulla halutaan tarjota tietoa ja kokemuksia cleantech-hankinnoista erityisesti suunnittelu- ja valmisteluvaiheen tueksi, sekä viestiä tulevista hankintatarpeista cleantech-ratkaisuja kehittäville ja tarjoaville yrityksille. Hankintamapin sisältöä ylläpidetään käyttäjien yhteistyöllä. Hanke on osa Tekesin rahoittamaa Huippuostajat-ohjelmaa.

 

 


Kohderyhmä: