Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Teemasivustot syke.fi-palvelussa

Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE)
BioRaEE hankkeessa selvitetään viljelijöiden tarpeita kierrätyslannoitteille ja arvioidaan niiden tuotannon ja käytön aiheuttamia muutoksia ympäristöön sekä maatilojen ja koko käsittelyketjun kannattavuuden kannalta.
Lyhytosoite:
www.syke.fi/biokaasulaitoksestaravinteita

Arktinen osaaminen
SYKE on laajasti mukana Arktisen neuvoston työssä ja erilaisissa hankkeissa pohjoisilla alueilla. Työ tukee arktisten alueiden herkän ympäristön suojelua ja kestävää käyttöä.
Lyhytosoite:
www.syke.fi/arktinen

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys - Argumenta-hanke
Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys oli Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhdessä suunnittelema ja toteuttama seminaarisarja vuosina 2013 ja 2014.

FinWaterWEI II
Suomen vesiohjelma Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa (FinWaterWEI II) varmistaa omalta osaltaan vesivarojen kestävää käyttöä. FinWaterWEI II -ohjelman kausi on  2014 – 2017.
Lyhytosoite:
www.syke.fi/finwaterwei

Kiertotalous
SYKE arvioi ja edistää kiertotalouden kestävyyttä, tutkii kiertotalouteen siirtymisen haasteita sekä levittää hyviä käytäntöjä. Tutkimme luonnonvarojen kestävää käyttöä tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren aikana.
Lyhytosoite:
www.syke.fi/kiertotalous

SYKEn meriroskahankkeet
Merten roskaantuminen on merkittävä ympäristöongelma. SYKE selvittää meriroskan määrää, lähteitä, levinneisyyttä ja vaikutuksia Itämeressä sekä kehittää toimenpiteitä, joilla roskaantumista voidaan vähentää.
Lyhytosoite:
www.syke.fi/meriroskat

SYKE 20 vuotta
SYKE täytti 20 vuotta 1.3.2015

Julkaistu 9.6.2017 klo 9.12, päivitetty 28.8.2017 klo 12.10

Aihealue:
Kohderyhmä: