Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen kestävä käyttö -teema

UUSIA TYÖKALUJA

Työkalu pohjavesiriskien hallintaan

SYKE on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Omalle koneelle tallennettavaa tarkistuslistaa voidaan käyttää kaikissa pohjavesiensuojelun hankkeissa, joissa selvitetään pohjaveden pilaantumisen riskejä. Lisää

Ainoana tutkimuslaitoksena Suomessa SYKE keskittyy Itämereen sekä pinta- ja pohjavesiin yhtenä kokonaisuutena. SYKE tuottaa tietoa ja ratkaisuja Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen suojelun ja kestävän käytön tueksi.

 
 

”Vuonna 2012 aloittaneen teema-alueen tarkoitus on entisestään parantaa tutkimuksen ulottumista maalta sisävesien kautta merelle ja kytkeä vedet osaksi laajempia ympäristökysymyksiä”, perustelevat teemavastaavat Seppo Rekolainen ja Paula Kankaanpää. ”Käytännön työssä verkotumme tehokkaasti ja ennakkoluulottomasti eri toimijoiden kanssa laaja-alaisen tarkastelun varmistamiseksi.”

”SYKEllä on meri- ja vesiasioissa ainutlaatuinen asema: tutkimustyömme palvelee ajankohtaista kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä sekä vesien- ja merenhoidon ja tulvariskien hallinnan toteuttamista. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa kartoitamme myös meriympäristöä merialuesuunnittelun mahdollistamiseksi”, Rekolainen ja Kankaanpää toteavat.

Ajankohtaisen vesitilanteen seurantatiedot ja levätilannetiedotukset ovat aihepiirin julkisuudessa eniten näkyviä tuotteita. SYKE seuraa myös esimerkiksi vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta ja kehittää siihen liittyviä tietojärjestelmiä. Uudet havaintojärjestelmät hyödyntävät entistä enemmän automatisoitua havaintojenkeruuta ja kansalaisten tekemää omaehtoista havainnointia.

Teemassa panostetaan lisäksi kansainvälistä huippua olevaan kokeelliseen tutkimukseen ja vesiekosysteemien toimintaa kuvaavaan ja ennustavaan mallinnukseen.

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävässä painopisteenä ovat torjuntavalmiuden ja -tekniikoiden parantaminen mm. avomeren aallokko- ja jääolosuhteissa, matalissa vesissä sekä uponneen öljyn poistamisessa.

SYKEn tutkimusalukset Aranda ja Muikku ovat monipuolisia merentutkimukseen erikoistuneita aluksia.

Teemavastaavat

Seppo Rekolainen  

Vesikeskuksen johtaja Seppo Rekolainen

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Paula Kankaanpää  

Merikeskuksen johtaja Paula Kankaanpää

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Henkilöstön yhteystiedot

Katso Vesikeskus ja Merikeskus henkilöhausta.Tiedotteita

RSS
 • Suomenlahteen uponneen sotalaivan ympäristöriskejä selvitetty 27.5.2016
  Suomen ympäristökeskus ja Rajavartiolaitos selvittivät tällä viikolla vedenalaisilla tutkimuksilla, millaisen ympäristöriskin vuonna 1944 uponneessa sotalaivassa oleva polttoaine aiheuttaa. Lisäksi testattiin Rajavartiolaitoksen uusimman vartioaluksen Turvan kykyä toimia vedenalaistöissä.
 • SYKEn meri- ja paikkatieto-osaamista viedään Sansibariin 25.5.2016
  SYKE yhteistyökumppaneineen on käynnistänyt kehitysyhteistyöhankkeen Itä-Afrikan Sansibarissa. Tavoitteena on, että maan viranomaiset laajentavat paikkatiedon hyödyntämistä rakentamalla paikkatietoinfrastruktuuria ja itsenäisesti laativat Sansibarin pääsaaren meri- ja rannikkoalueille kestävän käytön suunnitelman. Ulkoministeriön rahoittaman hankkeen suomalaiset osapuolet ovat SYKE, Maanmittauslaitos ja Turun yliopisto.
 • Viro ja Suomi harjoittelevat öljyntorjuntaa Tallinnan edustalla Virossa 23.5.2016
  Viron ja Suomen välinen öljyntorjuntaharjoitus ”PUHAS MERI” pidetään 23- 24.5.2016 Tallinnassa. Maanantaina, 23.5.2016, pidetään johtokeskuksessa karttaharjoitus ja varsinainen harjoitus järjestetään tiistaina, 24.5. 2016, Kolpin sataman edustan merialueella.
 • Ounas-, Tornion- ja Tenojoelle tulossa toinen tulvahuippu ensi viikolla 18.5.2016
  Lapin jokien vedenkorkeudet ovat laskussa, mutta lämpenevä sää ja sulava lumi kääntävät ne jälleen nousuun Ounas-, Tornion- ja Tenojoella. Ennusteiden mukaan alueilla saavutetaan toinen tulvahuippu ensi viikon puolivälissä. Muualla maassa uusia tulvia ei ole odotettavissa, ja vedenkorkeudet ovat pääsääntöisesti laskussa.
 • Ounas- ja Tornionjoen virtaamat huipussa, Länsi-Suomessa virtaamat kasvuun 13.5.2016
  Tornionjoen tulvahuippu saavutetaan tänään tai huomenna. Ennusteen mukaan tulvavahingoilta vältytään Torniossa. Ounasjoen tulva on kääntymässä laskuun. Virtaamat nousevat viikonloppuna Länsi- ja Lounais-Suomen joissa. Etelä-Pohjanmaan joet saattavat tulvia ensi viikon alussa.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 3.10.2014 klo 15.04, päivitetty 11.1.2016 klo 16.48
Kohderyhmä: