Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tutkimusta ja kokeiluja kestävän kaupungistumisen eteen

Kaupungeissa asuvan väestön osuus kasvaa kaikkialla maailmassa. Suomalaisista jo noin 70 prosenttia asuu kaupunkiseuduilla, maailmanlaajuisesti yli puolet. Kaupungistumista pidetään usein taloudellisesti kannatettavana kehityssuuntana, mutta se asettaa haasteita sosiaaliselle ja ekologiselle kestävyydelle.

SYKE tuottaa tietoa ja ratkaisuja, joilla edistetään kestävää kaupungistumista. Tarjoamme kaupunkikehitykseen liittyvää tietoa päätöksentekijöiden, kansalaisten ja muiden sidosryhmien käyttöön. Vahvistamme kaupunkilaisten roolia kestävän kehityksen toimeenpanijoina ja hyödynnämme kokeilukulttuuria. Tavoitteenamme on tarjota kaupungeille avaimet kestäviin valintoihin.

Kokoamme yhteen kaupunkien ja kaupunkiseutujen kestävyyttä edistävää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tavoitteemme on myös lisätä kaupunkitutkimuksen ympäristönäkökulmia ja vahvistaa alan kansainvälistä yhteistyötä.
 

”Jos toivomme kaupunkilaisilta kestäviä valintoja, tarvitaan niitä tukevia paikallistason ratkaisuja.”

-Emma Terämä, kestävän kaupungistumisen strategisen ohjelman johtaja

 


 

Painopisteet:

  • Kaupungistuva väestö
  • Rakennetun ympäristön indikaattorit ja mallit
  • Kestävä liikkuminen
  • Kansalaisten osallistuminen ja kokeilukulttuuri
     

Lisätietoa:

Emma Terämä, SYKEn kestävän kaupungistumisen strategisen ohjelman johtaja

Tiedotteet

RSS
Lisää tiedotteita
Julkaistu 2.1.2018 klo 9.56, päivitetty 28.2.2018 klo 11.57
Kohderyhmä: