Laskureita hiilijalanjäljen arviointiin ja seurantaan

Suomen ympäristökeskus on ollut kehittämässä useita laskureita, joiden avulla voidaan seurata eri kohteiden ilmastovaikutuksia.

Kaupunkimaisema talvi

Ilmastodieetti - kansalaisille

Ilmastodieetti on työkalu kansalaisten omien kasvihuonepäästöjen seurantaan ja vähentämiseen.

JUHILAS - Julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskuri kunnille ja yrityksille

Julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureilla  voidaan laskea viiden tuoteryhmän tuotteiden eri elinkaarivaiheissa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

SYNERGIA Hiilijalanjälki -työkalu rakennuksille

SYNERGIA Hiilijalanjälki -työkalun avulla voidaan arvioida rakennusten päämateriaalien ja päärakenteiden hiilijalanjälkiä.

Y-HIILARI - hiilijalanjäljen laskentaan yrityksille

Y-HIILARI on yksinkertainen työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu on kehitetty Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. Laskuri huomioi lämmöntuotannon, sähköntuotannon, jätehuollon, kuljetusten ja liikematkustamisen päästöt.

Tulossa

KASVENER ja KUHILAS - Alueellinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointimalli kunnille

KASVENER-mallin SYKE on tehnyt Kuntaliitolle työkaluksi kuntien ilmastokampanjaan. Malli soveltuu kunnan vuotuisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan. Se palvelee päästötilanteen peruskartoitusta ja päästöissä tapahtuneiden muutosten havainnointia. Lisäksi kuka tahansa voi mallin karkeammalla erittelytasolla tarkastella yhden tai useamman kunnan kasvihuonekaasupäästöjä.

KUHILAS-laskuri on tulossa kuntien käyttöön työkaluksi, jonka avulla kunnat voivat arvioida kokonaisilmastovaikutustaan eli hiilijalanjälkeä. KUHILAS-työkalua voidaan käyttää Suomen kunnissa KASVENER-mallin rinnalla kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin.

KEKO – kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri

KEKO laskee kaava-vaihtoehtojen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin, luonnonvaroihin ja monimuotoisuuteen. SYKE kehittää työkalua yhteistyössä Aalto-yliopiston ja VTT:n kanssa Tekes-hankkeessa, jota rahoittavat myös 15 kuntaa, 2 rakennusliikettä ja ympäristöministeriö. Hanketta johtaa Helsingin kaupunki. Laskuri valmistuu vuoden 2015 lopulla.

Julkaistu 22.8.2014 klo 15.03, päivitetty 16.6.2015 klo 12.56
Kohderyhmä: