Teemoja täydentävät aihealueet

Suomen ympäristökeskuksessa tehdään runsaasti tutkimus- ja kehitystyötä myös sellaisten aiheiden ja menetelmien parissa, jotka liittyvät poikkileikkaavasti useaan SYKEn teemaan tai teemojen ulkopuolisiin aihepiireihin. Teemoja täydentävistä osaamis- ja aihealueista kerätään tietoa tälle sivustolle. Sivut täydentyvät sitä mukaa, kun materiaalia tuotetaan ja uusia aluevaltauksia SYKEssä tehdään.

Esimerkkejä teemoja täydentävistä osaamisalueista:

Kotka. Kuva: Panu Söderström
Kuva: Panu Söderström

 

Julkaistu 13.9.2013 klo 13.33, päivitetty 21.8.2015 klo 10.03
Kohderyhmä: