Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Tero Pajukallio 560
Kuva: Tero Pajukallio

 

Ilmansaasteet vaikuttavat haitallisesti ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Näiden negatiivisten vaikutusten rahallista arvoa ihmisille ja yhteiskunnalle voidaan arvioida eri menetelmillä. Kansallisen tason haittakustannusarvioita, jotka ottavat huomioon maiden erityispiirteet päästölähteisiin ja väestön sijoittumiseen ja rakenteeseen liittyen on kehitetty useissa maissa. Suomelta on kuitenkin toistaiseksi puuttunut kattava haittakustannusten arviointikehikko. IHKU-hankkeessa selvitetään yleistajuisesti haittakustannusten käsitteitä, tarkastellaan ja arvioidaan eri käytössä olevia arviointimenetelmiä ja kehitetään Suomelle kansallisen tason ilmansaasteiden haittakustannusmalli käytettäväksi strategisen päätöksenteon tukena.

Kehitettävä haittakustannusmalli painottuu ensisijaisesti terveyskustannuksiin, jotka ovat merkittävin ilman epäpuhtauksista aiheutuva haittakustannus. Muita kustannuksia käsitellään aiempia tutkimuksia arvioivan kirjallisuuskatsauksen yhteydessä ja niitä verrataan suuruusluokaltaan arvioituihin terveyskustannuksiin. Hankkeen tavoitteena on myös esittää yleistajuisesti erilaisia haittakustannusten arviointimenetelmiä ja lähestymistapoja. Lisäksi selvitetään mitä haittakustannusarvioita on Suomessa ja muualla maailmassa aiemmin tehty eri alueellisilla skaaloilla, mitä menetelmiä ja malleja niissä on käytetty ja arvioidaan näiden käyttökelpoisuutta Suomen olosuhteissa. Kehitettävän mallin tärkeimmät epävarmuudet arvioidaan ja esitetään yleistajuisessa muodossa.

 

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Niko Karvosenoja, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ilmansaasteet ja ilmastonmuutoksen hillintä

 

VNK302pix
IL-logo
THL-suomi

 

Julkaistu 2.3.2017 klo 13.32, päivitetty 13.10.2017 klo 16.10