Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen ilmastonmuutosindikaattoreiden tarkentaminen (EU Life+ MONIMET)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

EULife.jpg

Ilmastonmuutoksen keskeisenä syynä pidetään kasvihuonekaasujen, tärkeimpinä hiilidioksidin (CO2) ja metaanin (CH4), kertymistä ilmakehään. Maaympäristön eliöyhteisöillä, varsinkin pohjoisen havumetsävyöhykkeen (boreaalisen vyöhykkeen) metsä- ja kosteikkoalueilla, on tärkeä osa näiden kaasujen ja koko luonnon hiilitalouden tasapainon säätelyssä. Toistaiseksi tiedetään kuitenkin varsin huonosti, miten boreaalisen vyöhykkeen hiili- ja vesitasapaino muuttuu ilmaston muuttuessa. Tätä voidaan selvittää käyttämällä erilaisia malleja ja ilmastonmuutosindikaattoreita. Erityisen suurta tiedon ja hyvien ja tarkkojen indikaattorien puute on maa- ja aluetasolla.

 

EU:n nelivuotisessa Life+ -hanke MONIMETissa (Climate Change Indicators and Vulnerability of Boreal Zone Applying Innovative Observation and Modeling Techniques) määritetään ilmastonmuutosindikaattoreita boreaaliselle metsäalueelle ja tarkennetaan tietoa boreaalisen ekosysteemin kasvukauden pituudesta sekä hiilitaseen kausivaihtelusta. Tähän liittyen kehitetään nettikameroihin ja kaukokartoitukseen perustuvaa seurantajärjestelmää, jolla voidaan tarkentaa ja kalibroida fenologiahavaintoja ja lumentulo- ja sulamisajankohtatietoa. MONIMET-hankkeessa arvioidaan myös kuntien haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille ja selvitetään maanlaajuisella kyselyllä kuntalaisten käsityksiä ilmastonmuutoksesta ja siihen varautumisesta.

 

Hankkeen englanninkielinen nimi: Climate Change Indicators and Vulnerability of Boreal Zone Applying Innovative Observation and Modeling Techniques (MONIMET)

Hankekoodi: LIFE12 ENV/FI/000409

Budjetti: 2 755 288 e

 

Lisätietoja: Kristin Böttcher, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 20.8.2014 klo 12.38, päivitetty 14.6.2016 klo 12.42