Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tapahtumat

Aloitusseminaarit Rovaniemellä 15.4. ja Inarin Kaamasessa 17.4.2015

TOKAT-hanke käynnistettiin kahdella pääosin samansisältöisellä aloitusseminaarilla, Rovaniemellä 15.4.2015 ja Inarin Kaamasessa 17.4.2015. Paikalle oli saapunut kiitettävästi hankkeessa mukana olevia tahoja sekä muita aiheesta kiinnostuneita.

TOKAT-hanke, aloitusseminaarien ohjelma

Aloitusseminaari I, Rovaniemi 15.4.2015 klo 13 - 16 (Lapin ammattikorkeakoulu)

 • Tilaisuuden avaus, Riitta Lönnström (Lapin Liitto)
 • TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö, Hannu Raasakka (Lapin ELY)
 • Poronhoito ja maakuntakaavoitus, Riitta Lönnström (Lapin Liitto)
 • TOKAT-hankkeen esittely, Kari Oinonen (SYKE), Jouko Kumpula (Luke), Veikko Maijala (Lapin amk)
 • Poronhoidon huomioiminen yleiskaavassa, esimerkkinä Kuusamon strateginen yleiskaava ja sitä edeltävä luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelma, Riitta Yrjänheikki  ja Kimmo Vähäjylkkä (SWECO konsultit)
 • Pyhä-Kallion paliskunnan maankäyttö, Mikko Ylinampa (Pyhä-Kallion paliskunta)
 • Poronhoito ja maankäyttö, Sanna Hast (Paliskuntain yhdistys)
 • Porotalouskoulutus ja paikkatiedot, Janne Näkkäläjärvi (SAKK)

Aloitusseminaari II, Inari 17.4.2015 klo 12.30 – 15.30 (Luonnonvarakeskuksen porotutkimusasema)

 • Tilaisuuden avaus, Riitta Lönnström (Lapin Liitto)
 • TOKAT-hankkeen esittely, Kari Oinonen (SYKE), Jouko Kumpula (Luke), Veikko Maijala (Lapin amk)
 • Poronhoito ja maakuntakaavoitus, Riitta Lönnström (Lapin Liitto)
 • Poronhoitokoulutus SAKKssa, Outi Jääskö (SAKK)
 • Porojen paikantaminen, Janne Näkkäläjärvi (SAKK)
 • Poro-ja metsätalouden yhteistyöstä Ylä-Lapissa, Pertti Heikkuri (Metsähallitus)
 • Pyhä-Kallion paliskunnan maankäyttö, Mikko Ylinampa (Pyhä-Kallion paliskunta)
 • Porotalous ja maankäyttö, Sanna Hast (Paliskuntain yhdistys)

 

TOKAT-hankkeen sidos- ja kohderyhmätapaaminen sekä kenttäretki 2.-3.9.2015 (Pudasjärvi, Hyrynsalmi, Suomussalmi ja Kuusamo)

TOKAT-hanke järjesti syyskuun alussa (2.-3.9.2015) hankkeen ensimmäisen sidos- ja kohderyhmätapaamisen. Kenttäretki suuntautui poronhoitoalueen eteläisimpiin osiin Pudasjärvellä, Hyrynsalmella, Suomussalmella ja Kuusamossa. Retkellä tutustuttiin alueen poronhoitoon ja muuhun maankäyttöön liittyviin erityispiirteisiin ja pohdittiin, miten poronhoidon ja muun maankäytön yhteensovittaminen alueella voisi parhaiten onnistua. Matkan aikana tutustuttiin myös porotalouteen ja maankäyttöön liittyviin tietoaineistoihin ja niiden käyttöä helpottamaan tehtyihin sähköisiin palveluihin. Tapaaminen mahdollisti myös vapaat keskustelut hankkeen aihepiirin eri toimijoiden kesken, ja keskusteluista saatiin hyviä eväitä hankkeen toteuttamisen avuksi, ja pystyttiin suuntaamaan katsetta jo varsin pitkälle tulevaisuuteen. (Matkakertomus löytyy sivun lopun liitelistauksesta.)

TOKAT-hankkeen sidos- ja kohderyhmätapaaminen sekä kenttäretki 5.-6.9.2016 Tunturi-Lapissa

TOKAT-hanke järjesti 5.-6.9.2016 hankkeen toisen sidos- ja kohderyhmätapaamisen sekä kenttäretken, joka suuntautui tällä kertaa Tunturi-Lappiin Kittilän ja Muonion alueille. Kenttäretken tarkoituksena oli erilaisten maankäyttöön liittyvien näkökulmien parempi ymmärtäminen. Kuten hankkeen ensimmäinen kenttäretki ja POROT-hankkeen aiemmat kenttäretket, oli tämäkin retki oivallinen tilaisuus eri sidosryhmien tapaamiselle ja keskustelulle. Retkellä tutustuttiin maankäytön näkökulmasta mielenkiintoisiin kohteisiin. Retken teemoina olivat matkailu ja poronhoito, kaivokset ja poronhoito, sekä metsien käsittely ja poronhoito. Vierailukohteina olivat muun muassa Suurkuusikon kaivos Kittilässä ja Ylimuonion alue, jossa on tehty valtionmaiden käyttösuunnitelma. Retken yhteydessä järjestettiin myös ohjausryhmän kokous. Retken aikana käytiin eri toimijoiden kesken erittäin antoisia keskusteluja, joista on hyötyä myös hankkeen jatkosuunnittelulle. Matkanjohtajana toimi SYKEn tutkija Anu Kotilainen. (Matkakertomus löytyy sivun lopun liitelistauksesta.)

 

Lippu
 
Vipuvoimaa
 
 
Logo: SYKE
 
Luke
 
Lapin AMK
 
Julkaistu 6.5.2015 klo 9.54, päivitetty 15.11.2016 klo 13.38
Kohderyhmä: