Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto FinLTSER

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

finltser_logo_ja_kuva_pieni.jpg

LTSER-verkostolla tarkoitetaan maan kattavaa korkeatasoisesti ja monipuolisesti varusteltua ekologisiin ja sosio-ekologisiin vuorovaikutuksiin keskittyneiden tutkimusasemien tai -keskittymien verkostoa. Verkosto tarjoaa koordinoidun tutkimus- ja seurantainfrastruktuurin kaikille niille hallinnonaloille, joilla tehdään ympäristöön ja luonnonvaroihin kohdistuvaa tutkimusta ja seurantaa.

Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto (Finnish Long-Term Socio-Ecological Research network, FinLTSER) perustettiin vuonna 2006. Verkostossa laajapohjaiset konsortiot tekevät yhteistyössä LTSER konseptin mukaista tutkimusta ja seurantaa tällä hetkellä yhdeksällä alueella kattaen maaekosysteemejä, makean veden ja murtoveden ekosysteemejä, sekä maatalous- ja kaupunkiympäristöjä. Verkosto koostuu sekä LTER- että LTSER-alueista. LTER-alueilla tutkimus painottuu perinteiseen ekologiseen ja luonnontieteelliseen tutkimukseen,  kun taas laajemmissa LTSER-aluekokonaisuuksissa vahva yhteiskunnallinen aspekti on myös mukana sosio-ekonomisen tutkimuksen myötä. Tutkimuskonsortiot muodostuvat yliopistoista, valtion sektoritutkimuslaitoksista, kunnista ja yksityisistä yhteisöistä ja yrityksistä. FinLTSER-verkoston kansallinen koordinaattori on Suomen ympäristökeskus (SYKE).

LTER verkoston konsepti kehitettiin Yhdysvalloissa, missä kansallinen LTER-verkosto (US LTER) perustettiin vuonna 1980. USAn mallin mukaisesti LTER-verkosto on kehittynyt kansainväliseksi konseptiksi, jonka käytännön toteutus on nyt nopeasti etenemässä Euroopassa ja muualla maailmassa. Suomen ympäristökeskus on osallistunut laajaan Euroopan unionin rahoittamaan biodiversiteetin huippuosaamisverkostoon (ALTER-Net, A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network), joka muotoutui vuonna 2007 Euroopan LTER-verkostoksi (LTER-Europe) monitieteisen biodiversiteetin ja ekosysteemitutkimuksen tarpeisiin.

FinLTSER hyväksyttiin Euroopan LTER-verkoston ja maailmanlaajuisen kansainvälisen LTER-verkoston (International LTER, ILTER) jäseneksi vuonna 2007.

FinLTSER muodostaa myös havainto- ja tutkimusverkoston valmisteilla olevalle Euroopan tason tutkimusinfrastruktuurihankkeelle LIFEWATCH (E-Science European Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research), mikä on valittu Euroopan tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle (ESFRI). FinLTSER sekä LIFEWATCH on hyväksytty Suomen kansallisen tason tutkimusinfrastruktuureiksi (RI) sekä valittu RI-tiekartalle Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) koordinoimassa prosessissa joulukuussa 2008.

Lataa FinLTSER verkoston esite:

FinLTSER työryhmäalue koordinaattoreille

Pääsy ryhmätyöalueelle vaatii sisäänkirjautumisen ja salasanan. Työalustaa on tarkoitus käyttää dokumentinhallintaan ja -arkistointiin, tiedonvaihtoon sekä työryhmätyön- ja projektin hallintaan.

Julkaistu 6.5.2013 klo 16.07, päivitetty 28.3.2014 klo 14.31