Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tutkimusmenetelmät ja kokeilut

Suomen ympäristökeskuksessa tehdään runsaasti tutkimus- ja kehitystyötä myös sellaisten aiheiden ja menetelmien parissa, jotka liittyvät poikkileikkaavasti useaan SYKEn teemaan tai teemojen ulkopuolisiin aihepiireihin. Näistä osaamis- ja aihealueista kerätään tietoa tälle sivustolle. Sivut täydentyvät sitä mukaa, kun materiaalia tuotetaan ja uusia aluevaltauksia SYKEssä tehdään.

Esimerkkejä teemoja täydentävistä osaamisalueista:

Kotka. Kuva: Panu Söderström
Kuva: Panu Söderström

 

Mallien käyttö ja laadukkaat tietoaineistot edistävät vesiensuojelua 24.11.2017
Tarkan kuvan saaminen ravinteiden liikkeistä peltolohkoilta vesistöihin ja sieltä merialueille vaatii Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoiden mielestä nykyisen mallinnusjärjestelmän kehittämistä. Tutkijat esittävät raportissaan useita toimenpidesuosituksia tilanteen parantamiseksi.
Lue lisää
Julkaistu 13.9.2013 klo 13.33, päivitetty 26.5.2017 klo 11.57
Kohderyhmä: