Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus

IMG_1300_saappaat.jpg
© Jari Lyytimäki

Ympäristöongelmien sekä niiden taustojen, vaikutusten ja hallinnan jäsentämiseksi tarvitaan yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. SYKEssä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tehdään kaikkien teemojen sisällä monitieteisissä hankkeissa, erityisesti ympäristöpolitiikkakeskuksessa.

Ammennamme monista yhteiskuntatieteiden suuntauksista ja edistämme vuoropuhelua erilaisten teoreettisten ja menetelmällisten lähestymistapojen välillä. Hyödynnämme muun muassa politiikan tutkimuksen, hallintotieteen, taloustieteen, oikeustieteen, sosiologian, maantieteen sekä tieteen- ja teknologiatutkimuksen käsitteistöä ja menetelmiä.

Sovellamme yhteiskuntatieteellistä osaamista ympäristöpolitiikan  eri aihealueille:

  • Tutkimme ympäristökonflikteja ja tuemme niiden ratkaisua.
  • Tutkimme teknologisia järjestelmiä ja innovaatiota.
  • Kehitämme ja arvioimme ympäristön arvottamisen ja taloudellisen ohjauksen menetelmiä.
  • Analysoimme ympäristöhallinnan käytäntöihin liittyviä instituutioita ja vaikutuksia.
  • Tarkastelemme ympäristökysymysten suhdetta ihmisten arkeen, elämäntapoihin ja kulttuuriin.

Hankkeet

Yhteiskuntatieteellistä osaamista käytetään lukuisissa hankkeissa. SYKEn hankkeisiin voi tutustua verkossa:

Tutkijat

Yksittäisiä tutkijoita voi hakea nimen lisäksi asiasanoilla:

Julkaistu 25.8.2015 klo 13.02, päivitetty 25.8.2015 klo 15.02
Kohderyhmä: