Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristötiedon tuotanto

Uusin avauksia-blogi

Olli-Pekka Mattila, Kristin Böttcher, Kaisu Harju
From policy to practice – Opening research data on phenology 31.10.2017
SYKE released a new research data policy at the end of September. The aim of such policy is to indicate to a researcher what the institute expects to be done to the datasets produced in research and development projects. On the other hand the policy also gives the researcher the guidelines, how the data can be further distributed.
Lue lisää

Ympäristön seurannoista informaation yhdistämiseen

Ympäristön seurannoista luodaan lähivuosina yhtenäinen informaatiojärjestelmä, josta tiedon käyttäjät ja jatkojalostajat voivat joustavasti yhdistellä tietoja. Uudistuksen avaimia ovat uudenlainen työnjako, yhteistyö kansalaisten ja yritysten kanssa sekä teknologian ja automaation tehokkaampi hyödyntäminen.

Monitor_3_oksaa.jpg

Työläistä kenttämittauksista erilaisten tietolähteiden hyödyntämiseen

Eri lähteistä yhdistetyn informaation ja automaation avulla voidaan vähentää tai korvata perinteisiä seurannan työvaiheita kuten kenttätyötä. Manuaalisia mittauksia korvataan mm. kansalaisten tekemillä havainnoilla, automaatein ja mobiiliteknologialla. Kun osa ympäristön kuormitusta tai tilaa kuvaavista muuttujista lasketaan useista erilaisista mittauksista, informaatio saadaan halvemmalla ja se on luotettavampaa.

Yhteiset tietovarastot ja avoimet rajapinnat

Avoin aineistopolitiikka tekee mahdolliseksi työnjaon ja yhteistyön eri toimijoiden kesken. Tieto varastoidaan siellä, missä se tuotetaan tai missä se on edullisinta varastoida. Avointen rajapintojen kautta informaatio saadaan kaikkien ulottuville.

Yksityinen sektori julkisen rinnalle

Kun informaatio on helposti saatavilla, koko tiedontuotantoketjuun tulee uusia toimijoita, kansalaisia ja yrityksiä. Merkittävä osa tiedosta kerätään ja jaetaan mobiililaitteilla. Julkinen sektori keskittyy jatkossa datan laadun varmistamiseen ja tiedon yhdistämiseen ja tuotteistamiseen sekä tietoon perustuvien palvelujen ja ratkaisujen tuottamiseen.

Lisätietoja

  Kettunen_85x89px.jpg

Ohjelmajohtaja Juhani Kettunen

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 
Julkaistu 3.2.2016 klo 13.50, päivitetty 7.12.2017 klo 10.31