Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tiedotteet

Vesi- ja levätilannekatsaukset

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat 16.1.2019
  Ravinnekuormituksen vaikutus rannikkovesien tilaan pystytään nyt mallintamaan entistä tarkemmin. SYKEn kehittämä rannikon kokonaiskuormitusmalli tarjoaa uuden työkalun veden tilan seurantaan, vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluun sekä erilaisten toimintojen ympäristövaikutusten arviointiin.
 • Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen 15.1.2019
  Lentämisen arvioidaan kaksinkertaistuvan maailmanlaajuisesti nykyisestä seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana, mikä tarkoittaa 8,2 miljardia lentomatkustajaa vuonna 2037. Suomessa etenkin kansainvälinen lentoliikenne on kasvanut voimakkaasti.
 • Kansainvälinen Kigalin sopimus tuli voimaan – vähentää osaltaan kasvihuonekaasupäästöjä 11.1.2019
  Ruandan Kigalissa päästiin runsaat kaksi vuotta sitten YK:n johdolla sopimukseen HFC-yhdisteiden tuotannon ja käytön vähentämisestä. HFC-yhdisteet, eli fluorihiilivedyt, ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Sopimus tuli voimaan tämän vuoden alussa. Sopimuksen mukaan HFC-yhdisteiden tuotantoa ja käyttöä vähennetään alle kuudennekseen seuraavan 30 vuoden aikana. Tämä vähentäisi ilmaston lämpenemistä 0,4 asteella vuosisadan loppuun mennessä.
 • Viileässäkin vedessä viihtyvää sinilevää havaittu Suomenlahdella 11.1.2019
  Suomen ympäristökeskukseen on tullut tammikuun alkupuolella useita ilmoituksia sinivihreäksi värjäytyneestä jäästä Suomenlahdella. Pernajanlahdelta 7.1.2019 otetut jää- ja vesinäytteet varmistivat, että värin aiheuttaa Itämeressä yleisen Aphanizomenon-sinilevän massaesiintymä.
 • Eeva Primmeristä SYKEn uusi tutkimusjohtaja 7.1.2019
  Suomen ympäristökeskuksen uudeksi tutkimusjohtajaksi on valittu maatalous- metsätieteiden tohtori, ympäristöpolitiikan dosentti Eeva Primmer. Hän aloittaa viisivuotisessa tehtävässään helmikuun alussa.
 • Suomen tulvariskien ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa 20.12.2018
  Ilmastonmuutoksen myötä suurten vesistöjen tulvien ennakoidaan kasvavan, mutta osassa Suomea tulvavaara pienenee. SYKEn raportissa arvioidaan, että tulvariski vähenee hieman lyhyellä aikavälillä, mutta kasvaa merkittävästi pitkällä aikavälillä. Väestömuutokset ja talouskasvu lisäävät tulville altistumista ja haavoittuvuutta monilla alueilla. Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt Suomen merkittävät tulvariskialueet. Alueiden tulvariskien kehittymistä arvioitiin SYKEn kehittämällä menetelmällä
 • Suomen ympäristökeskus edelläkävijä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa 20.12.2018
  Suomen ympäristökeskus on ensimmäinen valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka on saanut laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnin koko toiminnalleen. SYKElle myönnettyyn kansainväliseen ISO 9001-sertifiointiin kuuluvat tutkimus-, asiantuntija- ja ympäristöpalvelut, viranomaistehtävät, laboratoriotoiminta, koulutuspalvelut, viestintä ja julkaisutoiminta sekä sisäiset palvelut.
 • Suomelle suuri EU-Life-hanke ilmastonmuutoksen hillintään 19.12.2018
  Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle 9,1 miljoonaa euroa ilmastonmuutoksen hillinnän edistämiseen. Life-ohjelmaan hyväksytyllä ”Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia” (CANEMURE)- hankkeella edistetään hillinnän käytännön toimia seuraavan kuuden vuoden ajan. Koko hankkeen budjetti on 15,3 miljoonaa euroa. Hanketta rahoittaa kansallisesti mm. ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Energiavirasto ja Sitra.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 23.7.2015 klo 13.12
Aihealue:
Kohderyhmä: