Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Biopolymeerien hyödyntäminen vesienkäsittelyssä ja ravinteiden kierrättämisessä (BioP)
Julkaistu: 24.11.2017

Tausta Uusien tehokkaiden menetelmien tutkimus on keskeistä vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen kehittämisessä. Tällä hetkellä maanviljelyksessä oleva maaperä ei uusiudu kestävästi ja on ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Biopolymeerien hyödyntäminen vesienkäsittelyssä ja ravinteiden kierrättämisessä (BioP)
TRANSCIRC - Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi
Julkaistu: 23.11.2017

                  Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi-hankkeessa (TRANSCIRC) pyritään vastaa...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > TRANSCIRC - Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi
IHKU-malli
Julkaistu: 16.11.2017

Päästöjen vähentämisellä saavutettavia terveyshyötyjä on arvioitu rahallisesti kolmella eri oletuksella eliniän lyhenemisen tai ennenaikaisen kuoleman hinnaksi. Nämä kolme oletusta* ovat yleisesti ka...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU) > IHKU-malli
Innovatiiviset, haitattomat ja sosiaalisesti hyväksyttävät malminetsintäteknologiat (INFACT)
Julkaistu: 15.11.2017

Innovatiiviset, haitattomat ja sosiaalisesti hyväksyttävät malminetsintäteknologiat (INFACT)     Sivun lyhytosoite: www.syke.fi/hankkeet/infact INFACT on kansainv...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Innovatiiviset, haitattomat ja sosiaalisesti hyväksyttävät malminetsintäteknologiat (INFACT)
Vastinetta rahoille: kannattavasti kohti energiatehokasta ja ilmastokelpoista rakennuskantaa (Life EconomisE)
Julkaistu: 14.11.2017

Hankkeen ("Value for money: unlocking the investment potential for resilient low-carbon Finnish building stock", LIFE EconomisE) tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ilmastokel...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vastinetta rahoille: kannattavasti kohti energiatehokasta ja ilmastokelpoista rakennuskantaa (Life EconomisE)
MaaMet-seurantaohjelman järvien vedenlaadun aikasarjoja
Julkaistu: 10.11.2017

Tällä sivustolla esitetään 51 MaaMet-seurantaohjelmaan kuuluvan, maa- ja metsätalouden kuormittaman järven vedenlaadun aikasarjoja. Tiedot päivittyvät sitä mukaa kun uusia vedenlaatuanalyysejä tallen...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutusten seuranta > MaaMet-seurantaohjelman järvien vedenlaadun aikasarjoja
Geenivarat ja bioturvallisuus
Julkaistu: 7.11.2017

Suomen ympäristökeskus toimii geenivarojen ja bioturvallisuuden asiantuntijana ja muuntogeenisten eliöiden tarkoituksellisen levittämisen tarkastusviranomaisena. SYKE toimii myös geenivaroihin liitty...

Tutkimus & kehittäminen > Ekosysteemipalvelut > Asiantuntijatyö > Geenivarat ja bioturvallisuus
Kasviplanktonin ja muiden mikrobien monimuotoisuus ja vesien tummumisen vaikutus (MiDAS)
Julkaistu: 1.11.2017

Lyhytosoite: www.syke.fi/hankkeet/midas-aqua Tausta Järviä pidetään monimuotoisuuden keskittyminä (biodiversity hot spots), joissa monimuotoisuus on hyvin suuri huomioiden järvien ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kasviplanktonin ja muiden mikrobien monimuotoisuus ja vesien tummumisen vaikutus (MiDAS)
14/2017 Liukoisuustesti
Julkaistu: 23.10.2017

Proftest SYKE järjestää yhteistyössä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) kanssa pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät liukoisuustestejä jätteiden kaatopaikkakelpoisuud...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 14/2017 Liukoisuustesti
Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen (VesiPOKE)
Julkaistu: 20.10.2017

Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen - perusteet ja menettely Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on tehdä ehdotuksia lainsäädäntöuudistuksiksi ja muiksi toimenpiteiksi vesipuitedire...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen (VesiPOKE)
Henkilöstö
Julkaistu: 18.10.2017

Meitä on SYKEssä noin 580 innostunutta ammattilaista. Turvaamme ympäristöämme  hyödyntämällä  tieteiden rajoja ylittävää tutkimusta ja osaamista. Etsimme uusia tapoja tehdä työtä&#...

SYKE Info > SYKE työpaikkana > Henkilöstö
Tutkijoiden julkaisut (Google Scholar)
Julkaistu: 18.10.2017

Google Scholar sisältää tutkielmia, esityksiä, kirjoja, tiivistelmiä ja muuta tieteellistä kirjallisuutta. Vain osalla SYKEn tutkijoista on omat Google Scholar –sivut eli alla oleva lista ei edusta S...

Julkaisut > Tutkijoiden julkaisut (Google Scholar)
Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta (Lapin Kaiku)
Julkaistu: 17.10.2017

Ajankohtaista Hankeposteri Kaivosten ympäristönsuojelupäivillä 11. - 12.10.2017 (pdf 1,04 MB) Hankkeen eteneminen Työpaketti 4:ssä tehdyt toimet Tavo...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta (Lapin Kaiku)
IHKU-hankkeen muut esitykset
Julkaistu: 12.10.2017

Suomenkieliset esitykset: Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU) Mikkko Savolahti; SYKE (llmansuojelupäivät 23.8.2017) ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU) > IHKU-hankkeen muut esitykset
Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU) – asiantuntijaseminaari 24.11.2017
Julkaistu: 12.10.2017

Aika : Perjantai 24.11.2017 klo 13:00-15:40 Paikka : Suomen ympäristökeskus, Muuttohaukka (1. krs.),  Mechelininkatu 34a.   Ohjelma 13:00 Kahvi ja kokoontuminen 13:2...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU) > Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU) – asiantuntijaseminaari 24.11.2017
Sentinel- ja Landsat- satelliittien aineistojen hyödyntäminen Itämeren ja Suomen järvien vedenlaadun määrityksessä (VESISEN)
Julkaistu: 12.10.2017

Sentinel 2 -satelliitin ottama kuva länsirannikosta 27.8.2016, ESA Sentinel program, prosessointi: SYKE. (Kuvasta aukeaa laajempi kartta).   VESISEN-projektin tavoitteena...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Sentinel- ja Landsat- satelliittien aineistojen hyödyntäminen Itämeren ja Suomen järvien vedenlaadun määrityksessä (VESISEN)
Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille - Tunnistus
Julkaistu: 4.10.2017

  Tausta Pohjanlahden rannikoilla on niin kutsuttu Litorina-alue, joka on Itämeren muinaisen vaiheen entistä merenpohjaa. Litorinameren hapettomil...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille - Tunnistus
Lääkepäästöjen vähentäminen Itämeren alueella – CWPharma
Julkaistu: 3.10.2017

              Tavoite Ihmisten ja eläinten hoitoon käytettävien lääkeaineiden jäämiä päätyy jätevesien mukan...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Lääkepäästöjen vähentäminen Itämeren alueella – CWPharma
DIVE
Julkaistu: 29.9.2017

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > DIVE
Pohjavesivarat osana sinistä biotaloutta – mahdollisuudet monipuolisempaan hyödyntämiseen (POSIBILITI)
Julkaistu: 29.9.2017

  Tausta Suomessa muodostuvasta pohjavedestä hyödynnetään vain 12 prosenttia. Koillismaalla on runsaat ja laadukkaat pohjavesivarat, ja sininen bi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pohjavesivarat osana sinistä biotaloutta – mahdollisuudet monipuolisempaan hyödyntämiseen (POSIBILITI)

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen