Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenLapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta (Lapin Kaiku)
Hanke | Julkaistu: 17.10.2017

Ajankohtaista Hankeposteri Kaivosten ympäristönsuojelupäivillä 11. - 12.10.2017 (pdf 1,04 MB) Hankkeen eteneminen Työpaketti 4:ssä tehdyt toimet Tavo...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta (Lapin Kaiku)
Kaivosten vesitaseiden hallintaan uusi operatiivinen järjestelmä
Tiedote | Julkaistu: 10.6.2016

Kaivosten vesitaseiden ennakointiin ja hallintaan on kehitetty uusi työkalu, jolla voidaan laskea kaivosalueen vesitaseet ja tuottaa ennusteita kaivosten toiminnan tueksi. Sen avulla voidaan varautua ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Kaivosten vesitaseiden hallintaan uusi operatiivinen järjestelmä
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Kaivosten vesitaseiden hallintaan uusi operatiivinen järjestelmä
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Kaivosten vesitaseiden hallintaan uusi operatiivinen järjestelmä
Kaivos voi ennakoida vesiasiat
Sisältösivu | Julkaistu: 3.2.2016

Kaivokset aiheuttavat riskejä pinta- ja pohjavedelle. Niiden hallintaan on kehitetty uusia työkaluja yhdessä kaivosyhtiöiden kanssa....

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2016 > Kaivos voi ennakoida vesiasiat
Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (KaiHali)
Hanke | Julkaistu: 28.6.2016

Tausta Kaivostoimintaan kohdistuu suuria odotuksia erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kaivannaisalan laajentuessa on kuitenkin herännyt huoli toiminnan aiheu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (KaiHali)
Kaivosten vesitaseiden ja veden laadun automatisoitu mittaus ja hallinta (WaterSmart)
Hanke | Julkaistu: 11.3.2014

Tavoitteet Kaivosten vesiin liittyvää riskinhallintaa kehitetään uudessa hankkeessa parantamalla tiedonhallintaa kaivosalueiden todellisista vesimääristä sekä vesitaseista. Hankkeen tuloksena sy...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kaivosten vesitaseiden ja veden laadun automatisoitu mittaus ja hallinta (WaterSmart)
Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu
Tiedote | Julkaistu: 28.11.2014

Suomen ympäristökeskus on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Tavoitteena oli saada pohjavesiselvitysten tarve ja tutkimusm......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu
Ajankohtaista
Sisältösivu | Julkaistu: 24.10.2014

Päätösseminaari Päätösseminaari 26.11.2015, Innopoli, Espoo ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus (SAM) > Ajankohtaista
Liika vesi kaivosten riesana
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2014

toimituspäällikkö Leena Rantajärvi Ympäristö-lehti 2/2014 Kaivosten vesien hallinnassa esimerkiksi suurten sateiden jälkeen on parantamisen varaa......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2014 > Liika vesi kaivosten riesana
Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus (SAM)
Hanke | Julkaistu: 27.10.2014

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/sam Hanke lyhyesti SAM-projekti tuottaa kaivannaissektorille uusia kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan tarkoitettuja työkaluja, eri...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus (SAM)
Ympäristökonfliktien ratkaiseminen edellyttää luottamusta ja avoimuutta
Uutinen | Julkaistu: 18.12.2013

”Ympäristökiistojen käsittelyssä kaikki lähtee luottamuksesta. Jos esimerkiksi kaivosyhtiö ei voita alueen asukkaiden luottamusta puolelleen, peli on menetetty. Ihmisillä on enemmän valtaa kuin usein ......

Ajankohtaista > Uutiset > Ympäristökonfliktien ratkaiseminen edellyttää luottamusta ja avoimuutta
Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristöhaittojen rahamääräinen arvottaminen
Hanke | Julkaistu: 5.6.2013

Taustaa hankkeelle Hankkeen esiselvityksessä ”Kaivostoiminnan hyötyjen ja ympäristöhaittojen taloudellinen arvottaminen ja ympäristösääntely” tunnistettiin kaivostoiminnan aiheuttamia ympäristöh...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristöhaittojen rahamääräinen arvottaminen