Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


1
2
Seuraava Viimeinen

Kaupunkiseutuja kannattaa tiivistää
Sisältösivu | Julkaistu: 9.6.2017

Täydennysrakentamista tulisi tehostaa suomalaisilla kaupunkiseuduilla, jotta yhdyskuntarakenne ei lähtisi uudelleen hajautumaan talouden elpyessä....

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2017 > Kaupunkiseutuja kannattaa tiivistää
Ympäristön kannalta parhaat käytännöt viemäriverkostojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa (Viemäri-BEP)
Hanke | Julkaistu: 7.4.2017

Viemäri-BEP hankkeen tavoitteena on laatia raportti parhaista ympäristökäytännöistä viemäriverkostojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon (ns. Viemäri-BEP) yhteistyössä alan toimijoiden ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ympäristön kannalta parhaat käytännöt viemäriverkostojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa (Viemäri-BEP)
Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU)
Hanke | Julkaistu: 6.4.2017

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus (AAMU) on puolitoistavuotinen VN TEAS -hanke, jossa arvioidaan maakuntauudistuksen vaikutuksia alueidenkäytön suunnitteluun sekä eri toimijoiden rooleihin. SYKE tot...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU)
MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin - BEMINE
Hanke | Julkaistu: 18.1.2017

Kaupungistuminen on dynaaminen ja äärettömän monimuotoisten kehityskulkujen vyyhti. BEMINE:ssä me parannamme ymmärrystä siitä, millaista tietoa tulee tuottaa, miten tietoa voidaan hyödyntää ja millai...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin - BEMINE
Inspiration
Hanke | Julkaistu: 31.8.2016

EU-rahoitteisessa INSPIRATION-hankkeessa kartoitetaan keskeisimpiä maankäyttöön ja maaperään liittyviä tutkimustarpeita eri Euroopan maissa. Työ toteutetaan yhteistyössä tiedon loppukäyttäjien, tutki...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Inspiration
Suomen habitaattipankin seminaari
Sisältösivu | Julkaistu: 4.3.2016

  Luontoa jää uusien teiden ja rakennusten alle. Luonnonvarojen käyttö heikentää elinympäristöjä. Koska ihmistoiminta ei voi aina väistää luontoa, tarvitaan korvaavia toimia elinympä......

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Habitaattipankki > Suomen habitaattipankin seminaari
Elinympäristön tietopalvelu Liiteri tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot kaikkien saataville
Tiedote | Julkaistu: 19.11.2015

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri avattiin käyttöön lokakuussa. Liiteri tarjoaa kattavasti tietoa rakennetusta ympäristöstä yhtenäisessä muodossa. Viranomaiset, yritykset ja kansalaiset voivat etsiä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Elinympäristön tietopalvelu Liiteri tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot kaikkien saataville
Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Elinympäristön tietopalvelu Liiteri tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot kaikkien saataville
Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi (HAME)
Hanke | Julkaistu: 21.10.2015

Hankkeen yleiskuvaus HAME-hankkeen tavoitteena on parantaa maakuntakaava-aineistojen käytettävyyttä edistämällä niiden yhteensopivuutta. Maakuntien liittojen on mahdollista tuottaa yhtenäistä IN...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi (HAME)
Porotalouden paikkatiedot talteen ja hyötykäyttöön
Tiedote | Julkaistu: 14.4.2015

Erotuspaikkojen, kämppien ja aitojen sijainnit, tiedot porojen kuljetus- ja kulkureiteistä ja kokoontumisalueista sekä laidunkierroista ovat esimerkkejä porotalouden paikkatiedoista, joita aletaan ker......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Porotalouden paikkatiedot talteen ja hyötykäyttöön
Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Porotalouden paikkatiedot talteen ja hyötykäyttöön
Poronhoidon paikkatiedot ja työkalut maankäytön suunnitteluun (TOKAT)
Hanke | Julkaistu: 30.4.2015

TOKAT-hankkeen yleistavoitteena on helpottaa kestäviin ja monitavoitteisiin maankäyttöratkaisuihin pääsemistä poronhoitoalueella sekä edistää eri elinkeinojen kestävää toimintaa ja toisiaan tukevaa r...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Poronhoidon paikkatiedot ja työkalut maankäytön suunnitteluun (TOKAT)
Virtaa viherrakenteesta – suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun
Sisältösivu | Julkaistu: 9.2.2015

Viherympäristöliitto ry ja Suomen ympäristökeskus Helsinki 2015 Esite tarjoaa päätöksentekijöille, kaavoittajille ja muille toimijoille apua viherrakenteen kehittämiseen kaupunkiseuduilla. ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Julkaisut > Esitteet > Virtaa viherrakenteesta – suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun
Virtaa viherrakenteesta – suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa (Urban Zone 3)
Hanke | Julkaistu: 4.2.2015

Urban Zone 3 -hankkeessa laaditaan arvio yhdyskuntarakenteen tulevasta kehityksestä kaupunkiseuduilla sekä sovelletaan kehitettyä vyöhykemenetelmää laajasti eri käytännön suunnittelukohteissa erilais...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa (Urban Zone 3)
Biotalous ja vihreä tekniikka vihreän kiertotalouden perustoina (PEER GE)
Hanke | Julkaistu: 1.10.2014

Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä vihreään kiertotalouteen liittyvistä konsepteista ja niiden perusteista sekä syntetisoida aiheeseen liittyvä viimeaikainen...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Biotalous ja vihreä tekniikka vihreän kiertotalouden perustoina (PEER GE)
Metropolialue tarvitsee yhteisen kaavan
Sisältösivu | Julkaistu: 9.6.2014

toimitussihteeri Eija Järvinen Suomen ympäristökeskus Ympäristö-lehti 2/2013 Helsingin seudun ongelmien ratkaisemiseksi ja kil......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2013 > Metropolialue tarvitsee yhteisen kaavan
Metropolialue tarvitsee yhteisen kaavan
Sisältösivu | Julkaistu: 6.2.2014

toimitussihteeri Eija Järvinen Suomen ympäristökeskus Ympäristö-lehti 2/2013 Helsingin seudun ongelmien ratkaisemiseksi ja kil......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2013 > Metropolialue tarvitsee yhteisen kaavan
Onko tahtoa, löytyykö suunta?
Sisältösivu | Julkaistu: 6.2.2014

ylijohtaja Helena Säteri rakennetun ympäristön osasto, ympäristöministeriö Ympäristö-lehti 2/2013 Helsingin seutu po......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2013 > Onko tahtoa, löytyykö suunta?
Vaikuta ympäristöösi
Sisältösivu | Julkaistu: 6.2.2014

tutkija Kaarina Vartiainen Suomen ympäristökeskus Ympäristö-lehti 2/2013 Kaavaluonnokseen voi kohta antaa ideoita ja palau......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2013 > Vaikuta ympäristöösi
Käsitteestä käytäntöön
Sisältösivu | Julkaistu: 4.2.2014

toimitusharjoittelija Hanna Aho Suomen ympäristökeskus Ympäristö 4/2013 Uusi tutkimushanke tuo ekosysteemipalvelut käytännön päät......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2013 > Käsitteestä käytäntöön
Maankäytön suunnittelua palvelevan porotalouden paikkatietokannan rakentaminen ja käyttöön saaminen (POROT)
Hanke | Julkaistu: 1.7.2014

Hankkeen kuvaus Poronhoitoalueeseen liittyy monia, keskenään ristiriitaisia tarpeita. Kullakin elinkeinolla on omat, sen toiminnan kannalta oleellisen tärkeät, joskus alueellisesti hyvin laaj...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maankäytön suunnittelua palvelevan porotalouden paikkatietokannan rakentaminen ja käyttöön saaminen (POROT)
UF & UZ -seminaari 24.-25.10.2013
Sisältösivu | Julkaistu: 27.11.2013

Seminaari uudesta kolmen kaupunkijärjestelmän teoriasta sekä "Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa" -raportin julkistaminen Suomen ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön yksikkö järjesti ka......

Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > UF & UZ -seminaari 24.-25.10.2013

1
2
Seuraava Viimeinen