Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


1
2
Seuraava Viimeinen

Tietolähteet ja menetelmät kemikaalipäästöjen ympäristörikostutkinnassa (RISTE)
Hanke | Julkaistu: 18.5.2018

Taustaa Kuva Niina Viitala, RTL  Keskeisiä toimijoita ympäristörikostutkinnassa ovat ympäristöviranomaiset, poliisi ja syyttäjät. Kemikaaleja koskevissa ympäristörikosepäilyissä ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tietolähteet ja menetelmät kemikaalipäästöjen ympäristörikostutkinnassa (RISTE)
Öljyn polttamista tutkitaan arktisen alueen öljyntorjuntakeinona
Tiedote | Julkaistu: 6.3.2018

Öljyn polttamisen soveltuvuutta arktisella alueella käytettäväksi öljyntorjuntakeinoksi testattiin viime kesänä Grönlannissa. Kokeet ovat osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa GRACE-projektia. Ko......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Öljyn polttamista tutkitaan arktisen alueen öljyntorjuntakeinona
Ajankohtaista > Öljyn polttamista tutkitaan arktisen alueen öljyntorjuntakeinona
Tutkimus & kehittäminen > Meri > Hankkeet > Öljyn polttamista tutkitaan arktisen alueen öljyntorjuntakeinona
Aluskemikaalivahingon ekologisten vaikutusten monitorointiohjeistus Itämerelle ja Arktisille vesille (EKOMON)
Hanke | Julkaistu: 23.11.2016

© Kuva: SYKE   EKOMON- projektissa laaditaan toimintasuunnitelma Itämerellä tapahtuvien aluskemikaalivahinkojen ekologisten seurausten arvioimiseksi ja seurannan järj...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Aluskemikaalivahingon ekologisten vaikutusten monitorointiohjeistus Itämerelle ja Arktisille vesille (EKOMON)
Suomenlahteen uponneen sotalaivan ympäristöriskejä selvitetty
Tiedote | Julkaistu: 27.5.2016

Suomen ympäristökeskus ja Rajavartiolaitos selvittivät tällä viikolla vedenalaisilla tutkimuksilla, millaisen ympäristöriskin vuonna 1944 uponneessa sotalaivassa oleva polttoaine aiheuttaa. Lisäksi te......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomenlahteen uponneen sotalaivan ympäristöriskejä selvitetty
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Suomenlahteen uponneen sotalaivan ympäristöriskejä selvitetty
Merellä havaittiin öljypäästöjä aiempaa vähemmän
Tiedote | Julkaistu: 24.2.2016

Vuonna 2015 Suomen viranomaisten tietoon tuli selvästi edellisvuotta vähemmän havaintoja mahdollisista alusöljypäästöistä merialueilla. Öljyksi varmistettiin lopulta 47 päästöä, kun lukumäärä oli 68 k......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Merellä havaittiin öljypäästöjä aiempaa vähemmän
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Merellä havaittiin öljypäästöjä aiempaa vähemmän
Kaivos voi ennakoida vesiasiat
Sisältösivu | Julkaistu: 3.2.2016

Kaivokset aiheuttavat riskejä pinta- ja pohjavedelle. Niiden hallintaan on kehitetty uusia työkaluja yhdessä kaivosyhtiöiden kanssa....

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2016 > Kaivos voi ennakoida vesiasiat
Merellä havaittiin öljypäästöjä aiempaa enemmän
Tiedote | Julkaistu: 21.1.2015

Vuonna 2014 Suomen viranomaisten tietoon tuli noin kolmannes edellisvuotta enemmän havaintoja mahdollisista öljypäästöistä merialueilla. Öljyksi varmistettiin lopulta 68 päästöä. Valtaosa päästöistä o......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Merellä havaittiin öljypäästöjä aiempaa enemmän
Tietoa pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen tilaajalle -julkaisu - TIPI
Hanke | Julkaistu: 19.9.2014

Ympäristöministeriö julkaisee syksyllä 2014 Pilaantuneiden alueiden riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta -ohjeen, joka korvaa ns. PIMA-ohjeen vuodelta 2007. Uuden ohjeen rinnalle laaditaan tässä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tietoa pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen tilaajalle -julkaisu - TIPI
Operoinnin ja ympäristövahinkojen torjunnan tukipalvelut Arktikassa - Arctic Environment Support Management Tools (ARCMAN)
Hanke | Julkaistu: 12.2.2014

Hankkeessa selvitettiin arktisten merialueiden piirissä toimivien tahojen tarpeita sellaisille palveluille, joita kotimainen innovaatioteollisuus voisi osaamisten yhdistelemisellä tuottaa. Hanke on e...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Operoinnin ja ympäristövahinkojen torjunnan tukipalvelut Arktikassa - Arctic Environment Support Management Tools (ARCMAN)
Kaivosten ympäristövaikutuksia tutkitaan
Sisältösivu | Julkaistu: 6.2.2014

toimituspäällikkö Leena Rantajärvi Suomen ympäristökeskus Ympäristö-lehti 3/2013 Suomen ympäristökeskus (SYKE) on julkaiss......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2013 > Kaivosten ympäristövaikutuksia tutkitaan
Talvivaarassa on aika katsoa peiliin
Sisältösivu | Julkaistu: 6.2.2014

toimituspäällikkö Leena Rantajärvi Suomen ympäristökeskus Ympäristö-lehti 2/2013 Talvivaaran kaltaisiin tapauksiin pitää p......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2013 > Talvivaarassa on aika katsoa peiliin
Kilpa kiihtyy
Sisältösivu | Julkaistu: 13.12.2013

kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriö Ympäristö-lehti 7/2013 Greenpeace-aktivistien vangitsemisesta synt......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2013 > Kilpa kiihtyy
SYKEn öljyntorjuntatyölle kansainvälinen tunnustus
Uutinen | Julkaistu: 27.11.2013

Merkittävä paikkatietoratkaisujen toimittaja Esri on myöntänyt Special Achievements in GIS (SAG) –palkinnon tänä vuonna SYKElle kohdistettuna lähinnä öljyntorjuntajärjestelmä BORIS 2.0:n ansioihin. Ka......

Ajankohtaista > Uutiset > SYKEn öljyntorjuntatyölle kansainvälinen tunnustus
Selvitys ympäristöonnettomuuksista ja luontovahingoista vuosina 2006-2012 (ONSE)
Hanke | Julkaistu: 2.10.2013

Hankkeessa selvitetään ympäristöonnettomuuksien ja luontovahinkojen lukumäärää, laatua, syitä, vaikutuksia sekä kustannuksia ja niiden maksajia vuosina 2006–2012. Tarkastelu kohdistuu onnettomuuks...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Selvitys ympäristöonnettomuuksista ja luontovahingoista vuosina 2006-2012 (ONSE)
Puolan vesinäytteiden tulokset viittaavat merkittäviin fosforipäästöihin kipsivuorista
Tiedote | Julkaistu: 17.7.2013

Puolan Gdanskin ja Policen vesinäytteiden tulokset ovat valmistuneet....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Puolan vesinäytteiden tulokset viittaavat merkittäviin fosforipäästöihin kipsivuorista
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Puolan vesinäytteiden tulokset viittaavat merkittäviin fosforipäästöihin kipsivuorista
Ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmä (BORIS 2)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Ohjausryhmä: Kalervo Jolma (Suomen ympäristökeskus), Magnus Nyström (YM), Rami Ruuska (Sisäministeriön pelastusosasto), Ilpo Tolonen (Kymenlaakson pelastuslaitos), Jyrki Ahonen ja Olli Soininen (M...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmä (BORIS 2)
Öljypäästöjä ei havaittu kolmen maan valvontaoperaatiossa
Tiedote | Julkaistu: 13.5.2013

Yhtään öljyksi varmennettua päästöä ei löytynyt Suomen, Ruotsin ja Viron lentovalvontaoperaatiossa Itämerellä viime perjantaina. Sen sijaan koneet raportoivat kahdesta muusta päästöstä, joista toinen ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Öljypäästöjä ei havaittu kolmen maan valvontaoperaatiossa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Öljypäästöjä ei havaittu kolmen maan valvontaoperaatiossa
Itämeren alusonnettomuuksista aiheutuvat ympäristöriskit (BRISK)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Suomi on osallistunut yhteistyössä muiden Itämeren maiden kanssa BRISK-projektiin (Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea), jossa selvitettiin koko Itämeren...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren alusonnettomuuksista aiheutuvat ympäristöriskit (BRISK)
Kemiallisten taisteluaineiden kartoitus ja arviointi (CHEMSEA)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

CHEMSEA on johtavien tutkimuslaitosten ja meriasioihin liittyvien päätöksentekijöiden yhteistyöhanke, joka on perustettu arvioimaan ja minimoimaan toisen maailmansodan jälkeen upotettujen kemialliste...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kemiallisten taisteluaineiden kartoitus ja arviointi (CHEMSEA)
Perämeren öljyntorjunnan kehittämishanke (PÖK)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hankkeella pyritään parantamaan alueellista riskitietoisuutta alusöljyvahinkojen osalta ja luomaan paremmat edellytykset oikein kohdennetulle varautumiselle. Hankkeen tulosten perusteella voidaan ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Perämeren öljyntorjunnan kehittämishanke (PÖK)

1
2
Seuraava Viimeinen