Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Utö_kalanperkuupaikka_kuvaaja_Lumiaro
© KUva: Riku Lumiaro / SYKE

Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat

Tiedote 16.1.2019
Ravinnekuormituksen vaikutus rannikkovesien tilaan pystytään nyt mallintamaan entistä tarkemmin. Suomenlahdelle, Saaristomerelle ja Selkämerelle kehitetty rannikon kokonaiskuormitusmalli tarjoaa uuden työkalun mm. vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluun ja erilaisten toimintojen ympäristövaikutusten arviointiin. Lue lisää

Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen

Tiedote 15.1.2019
Lentämisen arvioidaan kaksinkertaistuvan maailmanlaajuisesti nykyisestä seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana, mikä tarkoittaa 8,2 miljardia lentomatkustajaa vuonna 2037. Suomessa etenkin kansainvälinen lentoliikenne on kasvanut voimakkaasti Lue lisää

uusin blogi

Juha Peltomaa: Yhteiskäyttöautot vauhdilla osaksi kestävää arkiliikkumista

Yhteiskäyttöautot voivat pienentää kasvihuonekaasupäästöjä ja muita liikenteen päästöjä autokannan tehokkaamman käytön ja uusiutumisen myötä. Lue lisää yhteiskäyttöautoista Ratkaisuja-blogista.

Uusin uutiskirje

Jyväskylä
© Kuva: Mauri Mahlamäki

Hinku-uutiskirje joulukuu 4/2018: Vuoden 2019 tunnusmerkit: enemmän ja nopeammin

"Mitä enemmän ja nopeammin pystymme päästöjä vähentämään, sitä mielenkiintoisemmaksi tarina muuttuu myös Suomen ulkopuolella. Ilmastotyöstä eivät hyödy ainoastaan Hinku-kuntalaiset vaan koko Suomi ja maapallo", Jyri Seppälä sanoo. Lue lisää

Kaikki uutiskirjeet

 

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Etelä- ja Keski-Suomessa vedenpinnat matalalla (18.1.)

Isojen hallien kattojen lumikuormat huomioitava Kaakkois- ja Itä-Suomessa (16.1.)

Etelän suuret selkävedet edelleen osin sulana (14.1.)

Pohjaveden pinnat alhaalla maan lounais- ja keskiosissa (17.1.) Lue lisää

Uusi julkaisu

Kansikuva jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien valtakunnallinen verkosto

Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien valtakunnallinen verkosto -toteuttamissuunnitelma

JatkuvaLaatu -hankkeen loppuraportissa hahmotellaan uusi vedenlaadun jatkuvatoimisten mittausten havaintoverkosto valittuihin joki- järvi- ja rannikkokohteisiin Suomessa. Tavoitteena on täyttää sekä ympäristönseurannan että -tutkimuksen tarpeita. Lisäksi tarkastellaan uuden ympäristötiedon saatavuutta sekä tiedon käyttömahdollisuuksia. Tutustu verkkojulkaisuun

Näin vaikutamme

Kansalaiset keräävät tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista talveen

Kiikaroiva poika 416
© Jutta Kuure

Talviseurannassa kansalaiset keräävät havaintoja ilmastonmuutoksen vaikutuksista talven etenemiseen. Havainnot täydentävät tutkijoiden seurantatietoja talvien muuttumisesta. Tietojen keräämisen mahdollistaa SYKEn kehittämä Havaintolähetti-mobiilipalvelu. Lisää 

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista