Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEn yhteiskuntasitoumukset

Suomen ympäristökeskus SYKE on tehnyt kolme kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Sitoumukset ovat vastaus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kampanjaan, joka haastaa eri toimijat käytännön tekoihin. SYKEn sitoumukset edistävät hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitetta, vähentävät ruoan haitallisia vaikutuksia luontoon ja vesistöön sekä tukevat yhteiskunnan kehitystä entistä monikulttuurisemmaksi.

Tavoitteiden todentamiseksi on luotu mittaristo, jonka avulla etenemistä seurataan vuosina 2015–2017. Käytännöistä sekä kokemuksista synnytetään yleisiä toimintamalleja. Sitoumukset on liitetty osaksi ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöasioiden hallintajärjestelmää EkoSYKEä.

Yhteiskuntasitoumus

 

Julkaistu 19.8.2014 klo 8.01, päivitetty 18.4.2016 klo 10.37
Aihealue: