Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistuksen tehostaminen päästölähteillä ja lääkejätteen tehokkaampi käsittely (EPIC)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/epic

Hanke lyhyesti

Lääkeaineita päätyy ympäristöön mm. puhdistettujen jätevesien sekä puhdistamolietteiden kautta. Tämä tekee lietteen jatkohyödyntämisestä haasteellista, sen sisältämistä ravinteista huolimatta. Toimivien teknisten ratkaisujen, kustannus- ja terveysvaikutusten selvittämiseksi on tärkeää selvittää, miten ympäristössä ja sitä kautta mahdollisesti myös ravintoketjussa esiintyviä lääkejäämiä voidaan kustannustehokkaimmin keinoin vähentää. Lääkeaineiden jäämiä päätyy ympäristöön pääosin niiden käytöstä sekä lääkejätteiden ja tuotantolaitosten päästöistä. Lääkejäämien monimutkaista ympäristökäyttäytymistä ja -vaikutuksia ei vielä tunneta, mutta joillakin yhdisteryhmillä on osoitettu olevan haitallisia vaikutuksia ekosysteemeihin. Tällaisia ovat esimerkiksi antibioottien aiheuttama mikrobiresistenssin syntyminen tai eliöissä havaittavat hormonaaliset sekä käyttäytymishäiriöt. Lisäksi jotkut lääkeaineet ja niiden muuntumistuotteet ovat erittäin pysyviä ja biokertyviä. Teknisesti on kustannustehokkaampaa puhdistaa lääkejäämiä niiden alkuperäisellä päästölähteellä kuin kunnallisen puhdistamon jätevedestä ja lietteestä tai juomavedestä.

Mihin lääkeaineet karkaavat 556px
Kuva 1. Mihin lääkeaineet karkaavat?

Hankkeen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa erilaisista päästölähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testata pilot-mittakaavassa kustannustehokkaita puhdistustekniikoita suoraan niiden alkuperäisillä päästölähteillä. Tämän lisäksi hankkeessa laaditaan suosituksia ohjauskeinoista lääkeaineiden kestävään hallintaan yhdessä aihealueen keskeisten sidosryhmien kanssa.

Työpaketit

EPIC työpaketit 556px
Kuva 2. Työpaketit (WP), vastuuorganisaatiot ja arvoverkko hyödynsaajille

Projektiorganisaatio

EPIC logot 556 px
Kuva 3. EPIC-konsortion yhteistyöorganisaatiot
EPIC organisaatio FI 556px
Kuva 4. Projektiorganisaation rakenne. Tutkimusorganisaation vastuullisen tutkijan nimi on lihavoitu.

Tutkimusorganisaatioiden koordinaattorit

Projektikonsortio ja SYKE: FT, Kehittämispäällikkö Taina Nystén
LUT: Professori Mika Mänttäri
HY: Dosentti Tiina Sikanen

Alihankkijana Laki ja Vesi Oy: TkT, vesiasiantuntija Niina Vieno

Tutkimukset Rinnekodin koekohteessa

 

Rinnekodin kokoomanäytteen pullottaminen
Kokoomanäytteen pullottamista. Näyteastia täytetään kokoomanäytteen keräilyastiasta. © Rinnekotisäätiö
Rinnekoti influenttinäytteet
Valmiit influenttinäytteet © Rinnekotisäätiö
Rinnekoti näytteiden pakkaaminen
Näytteiden pakkaamista © Rinnekotisäätiö
Rinnekoti lietenäyte sekoitus
Osanäytteistä koostetun lietenäytteen sekoittamista © Rinnekotisäätiö
Rinnekoti lietenäyte purkitus
Lietenäytteen purkittamista © Rinnekotisäätiö
 

 

Lisätietoja

Projektikonsortio ja WP5: FT, Kehittämispäällikkö Taina Nystén, (SYKE) etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
WP1: FM (ympäristönsuojelutiede), Lauri Äystö (11/2016–11/2 017) ja MMM (limnologia), Tutkija Päivi Fjäder (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
WP2: Professori Mika Mänttäri (LUT), etunimi.sukunimi@lut.fi
WP3: DI, KTL, johtava asiantuntija Jyrki Laitinen (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
WP4: MMM (limnologia), Vanhempi suunnittelija, Jukka Mehtonen (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 9.9.2016 klo 10.51, päivitetty 15.1.2018 klo 10.51