Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vaaralliset kemikaalit teollisuuspäästödirektiivin BAT-vertailuasiakirjoissa (HAZBREF)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Hankkeen pääsivut englanniksi: www.syke.fi/projects/hazbref

Interreg_logo

Teollisuus on vaarallisten aineiden merkittävä päästölähde. HAZBREF-projektin tavoitteena on parantaa vaarallisten kemikaalien hallintaa teollisuuslaitoksissa. EU:n Teollisuuspäästödirektiivin (IED) alla julkaistut BAT-vertailuasiakirjat (BREF) ohjaavat teollisuuden ympäristöluvitusta ja valvontaa, mutta BREFeihin ei ole sisällytetty vaarallisten kemikaalien hallintaa kattavasti ja tähän halutaan projektissa vaikuttaa.

HAZBREF selvittää vaarallisten aineiden käyttöä eri teollisuuden aloilla ja niiden päästöjen vähentämistoimenpiteitä hyödyntäen olemassa olevaa tietoa kuten esim. Euroopan kemikaaliviraston tietokantoja. Tavoitteena on myös yleisesti parantaa eri kemikaalien sääntelyinstrumenttien välistä tiedonvaihtoa koskien vaarallisia aineita (esim. IED-REACH-VPD-HELCOM), jotta olemassa oleva tietoa voidaan hyödyntää systemaattisemmin ja laajemmin sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa paranee. Projektin tarkoituksena on myös edistää kiertotaloutta selvittämällä miten vaarallisten aineiden aiheuttamia esteitä erilaisten jätteiden kierrätettävyydelle voidaan välttää.

Työn tulokset on tarkoitus esittää siinä muodossa että viranomaisten ja teollisuuslaitosten on helppo tunnistaa vaaralliset kemikaalit joita käytetään tietyillä teollisuussektoreilla ja siten että tieto on helposti hyödynnettävissä BAT-vertailuasiakirjoja valmisteltaessa. Projektin partnerimaita ovat Suomi, Ruotsi, Saksa, Puola ja Viro. Työtä tehdään ja tuloksia hyödynnetään yhteistyössä Itämeren, Euroopan ja kansallisen tason kohderyhmien kanssa. Näitä kohderyhmiä ovat EU komissio, IPPC-toimisto, HELCOM, ja kansalliset ympäristöministeriöt sekä lupa- ja valvontaviranomaiset.

Lisää materiaalia englanninkielisellä sivustolla: www.syke.fi/projects/hazbref

Sivun lyhytosoite: www.syke.fi/hankkeet/hazbref

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 119

 

 

Julkaistu 28.9.2017 klo 10.44, päivitetty 19.12.2017 klo 16.16