Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tietolähteet ja menetelmät kemikaalipäästöjen ympäristörikostutkinnassa (RISTE)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Taustaa

Viitalan myrkkytynnyrit 2018Kuva Niina Viitala, RTL 

Keskeisiä toimijoita ympäristörikostutkinnassa ovat ympäristöviranomaiset, poliisi ja syyttäjät. Kemikaaleja koskevissa ympäristörikosepäilyissä poliisin ja syyttäjän tulee hahmottaa, ylittyykö rikoksen tutkintakynnys vai tulisiko tutkinnasta luopua. Rikosepäilyn käsittelyssä osallistuvat osapuolet eivät aina tunne riittävästi kemikaaleihin liittyvää käsitteistöä, mikä vaikeuttaa mm. asiantuntijalausuntojen tulkintaa. Lisäksi kemikaalitiedon osalta yhteinen terminologia eri viranomaisten välillä puuttuu. Ongelmana on myös kemikaalitiedon hajanaisuus ja sen luotettavuuden tunnistaminen sekä vakiintuneen riskinarviointi-menettelyn puuttuminen. Lausunnoissa tulee huomioida myös ns abstrakti vaara eli vaara, joka mahdollisesti todentuu vasta tulevaisuudessa. Asiantuntijalausunnot muistuttavat tällöin riskiarviointia, jota edellytetään esim. pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustöissä tai arvioitaessa teollisuusprosessien ympäristövaikutuksia. Ympäristöriskiarvioinnin työkaluja ei tällä hetkellä hyödynnetä ympäristörikostutkinnoissa.

Tavoite

Uuden järjestelmän avulla voidaan arvioida kemikaalien aiheuttamia haittavaikutuksia ja todennäköisyyksiä, kuten esimerkiksi abstraktia vaaraa. Myös kemikaaleja käyttävät yritykset voivat hyödyntää järjestelmää arvioidessaan toimintansa aiheuttamia riskejä.

Hanke toteutetaan DI-opinnäytetyönä yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Hankkeen alkuvaiheessa selvitetään kyselyllä ja haastatteluilla poliisin, syyttäjien sekä ympäristöviranomaisten ympäristörikostutkinnan nykyisiä käytäntöjä ja kokemuksia. Tulosten ja kansainvälisten esimerkkien pohjalta laaditaan Suomeen soveltuva toimintamalli, joka toimii verkkosivulla julkaistavan järjestelmän runkona.

Lisätietoja

Projektin koordinaattori, erikoistutkija Katarina Björklöf, Suomen ympäristökeskus (SYKE)   p.0295 251 086

LinkedIn: Katarina Björklöf (Lotta)                                                                                                               Twitter: @bjorklof

Julkaistu 18.5.2018 klo 12.35, päivitetty 18.5.2018 klo 13.08

Kohderyhmä: