Suomenlahti-vuosi 2014

Aloitusvuosi 2012
Lopetusvuosi 2015
Vaihe Aktiivinen
Vastuuhenkilö Kai Myrberg
Muut henkilöt Ljudmila Vesikko, Mika Raateoja, Heikki Pitkänen, Saara Reinimäki, Vilma Hakala
Rahoittajat Ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö, Suomen eduskunta
Yhteistyötahot Viranomaistahoja, ministeriöitä, tutkimuslaitoksia, kouluja, rannikkokaupunkeja, kansalaisjärjestöjä Suomessa, Venäjällä ja Virossa
 
GOF_logo_ENG_RGB_2013_236x152.png

 

Suomenlahti-vuosi 2014 kokosi Suomen, Viron ja Venäjän asiantuntijat, päättäjät ja kansalaiset yhteistyöhön terveen ja turvallisen Suomenlahden puolesta. Tutkimukseen perustuvia ratkaisuehdotuksia toimitettiin kaikkien kolmen maan päättäjille käytännön toimenpiteitä varten. Korkean poliittisen tason lisäksi vuoden viettoon liittyi runsaasti kaupunkien ja monien muiden tahojen järjestämiä kansalaistapahtumia eri puolella Suomenlahden rannikkoa. Ympäristökasvatuksessa tuotettiin uusia Suomenlahti-aineistoja ja niitä hyödynnettiin kouluissa ja yleisötapahtumissa.

 

Ohjelman ohjauksesta vastasi Suomessa ympäristöministeriö ja käytännön koordinaatiosta Suomen ympäristökeskus SYKE.

 


 

Suomenlahti-vuoden tavoitteet ja sisältö 

  • Ajan tasalla oleva tieto päätöksentekoon
  • Kansainvälisen yhteistyön syventäminen
  • Tieteellisen tiedon kartuttaminen
  • Palvelu- ja toimintaprosessien kehitys
  • Opetusyhteistyön vahvistaminen

Tutkimusteemat

Suomenlahti-vuoden tutkimus toteutettiin viiden tutkimusteeman kautta:

  1. Biologinen ja geologinen monimuotoisuus
  2. Suomenlahden ekosysteemin terveys
  3. Kalat ja kalastus
  4. Merenkulun turvallisuus
  5. Merialuesuunnittelu

Lisätietoa

Johtava tutkija Kai Myrberg, puh 0295 251 441
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 23.4.2013 klo 15.21, päivitetty 17.12.2015 klo 13.46