Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aktuellt

Nyaste pressmeddelanden

Kotitalousjäte_asukkaat_ruotsi_556px

Ny information om hushållens avfallsmängder och återvinningsiver

13.12.2018
Finlands miljöcentral har utrett mängden hushållsavfall och dess återvinningsgrad i 13 kommunregioner (kuntaseutu). Detta är första gången man utfört en så omfattande och enhetlig utredning gällande hushållsavfallets mängd och återvinningsgrad.
Mera pressmeddelanden

Facebook.com/syke.fi 

Instagram

sykeresearch
 

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.49, uppdaterad 22.2.2017 kl. 15.12