Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aktuellt

Nyaste pressmeddelanden

Syysaamu Puulavedellä

Hydrologisk översikt i slutet av september 2017: Regnen höjde yt- och grundvattennivåer speciellt i Kajanaland och norra Karelen

3.10.2017
Under första halvan av september regnade det rikligt. Eftersom det på många ställen regnade mycket rikligt också i augusti – och speciellt i slutet av månaden – nådde vattenståndet i sjöar, grundvattenytorna samt vattenföringen i åar i mitten av september nya rekordvärden för tidpunkten. ”Exempelvis klev vattenståndet i Lammasjärvi i Kuhmo så högt som det aldrig varit tidigare i september under en observeringsperiod på 80 år”, konstaterar hydrolog Heidi Sjöblom vid Finlands miljöcentral.
Mera pressmeddelanden

Facebook.com/syke.fi 

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.49, uppdaterad 22.2.2017 kl. 15.12