Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aktuellt

Nyaste pressmeddelanden

Kyrönjoen kevättulvaa. Huhtikuu 2018

Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk

18.4.2018
Under tisdagkväll rann flödesvatten från Kyro älv ut på vägen norr om Kyro älv (väg 17743) mellan Kolkki och kyrkbron i Lillkyro. En omväg har tagits i bruk. Under tisdagen har man varit tvungen att pumpa flödesvatten ur källare på bostadshus åtminstone längs Toby–Laihela å och Kyro älv. Ställvis har fastighetsägare längs Toby–Laihela å byggt tillfälliga vallar som skydd kring sina hus.
Mera pressmeddelanden

Facebook.com/syke.fi 

Instagram

sykeresearch
 

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.49, uppdaterad 22.2.2017 kl. 15.12