Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algöversikt 18.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har så gott som upphört i och med regnen, vindarna och kylan

Pressmeddelande 18.8.2016 kl. 14.38
Det regnar vid stranden
© Jutta Kuure / Miljöförvaltningens bildbank

I insjöarna upphörde observationerna av blågrönalger nästan helt på grund av det regniga, svala och blåsiga vädret. Också på öppet hav har sjögången rört om algerna i vattnet och inga ytblomningar har kunnat bildas. I vattnen finns ändå ännu rikligt med näringsämnen och arter av blågrönalger så algläget kan bli sämre om vädertypen ändras. Mera på finska


Stor karta om veckans 33 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)


Mer information:

Havsområdet

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

(telefon 13:00 - 15:00)

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen,  Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

(telefon 13:00 - 15:00)


Målgrupp: