Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algöversikt 25.8.2016: I insjöarna alger enligt tidpunkt, ställvis alger vid kusten

Pressmeddelande 25.8.2016 kl. 12.57

I insjöarna är algläget under den här veckan typiskt för tidpunkten då det observerats alger på 37 riksomfattande observationsplatser. Största delen av observationerna berör endast små mängder alger. På Finlands öppna havsområden har inga ytblomningar av blågrönalger observerats. Längs kusten har det gjorts lokala observationer och rikligt med alger observerades endast på ett ställe i Skärgårdshavet. Mera på finska

Landskap
© Riku Lumiaro


Stor karta om veckans 34 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)


Mer information:

Havsområdet

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

(telefon 13:00 - 15:00)

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen,  Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

(telefon 13:00 - 15:00)


Målgrupp: